Een steeds grotere groep professionals en beleidsmakers ziet de potentie in van prevalidatie (ook wel persoonlijke perioperatieve netwerkzorg genoemd). Het gaat om het bevorderen van de conditie van mensen die zich voorbereiden op een ingrijpende operatie. De gezonde patiënt doorstaat de operatie beter en komt er ook beter uit. Zo mogelijk met een duurzaam gezondere leefstijl.

In de afgelopen periode hebben initiatiefnemers van deze Health Deal zoals prof. dr. Nico van Meeteren van Health Holland, dr. Frits van Krieken en dr. Joris vd Hurk van Care-IQ, bestuur en directie van KNGF en Maarten Fischer van Noaber Foundation zich beraden hoe we de laatste stap naar deze Health Deal kunnen zetten. Bovengenoemde partijen hebben ons (ANBI-stichting VitaValley) gevraagd het proces naar een ondertekende Health Deal in de komende maanden te begeleiden. Wij mikken daarbij op een ondertekening rond 1 oktober dit jaar. Daarvoor plannen we bilaterale gesprekken met veldpartijen op basis waarvan we een definitieve en gedragen Health Deal tekst plus een activiteitenplan met een dekkende begroting willen presenteren.

Of het nou gaat om prevalidatie, leefstijlbegeleiding tijdens de behandeling of revalidatie, de tijd is rijp om de komende jaren de voordelen van dit type ondersteuning beter te gaan benutten. Veel patiënten kunnen er enorme voordelen van hebben. Naast directe resultaten kunnen we ook winst boeken op algehele gezondheid en versneld herstel en we denken dit vaak tegen lagere kosten te kunnen realiseren. Om die potentie te kunnen benutten moeten we meer van elkaar leren en ook met alle belanghebbenden oplossingen zoeken voor knelpunten en onbenutte kansen. Daarom zetten we het instrument Health Deal in. Gelukkig zijn er veel enthousiaste specialisten, huisartsen, paramedici, beroepsverenigingen, ziekenhuizen en verzekeraars fanatiek bezig met interventies in vele verschillende ketens en is er ook interesse vanuit politiek en beleid.

Voor meer informatie neemt u contact op met Maarten Ploeg: mploeg@vitavalley.nl