Health Valley en VitaValley hebben de handen ineen geslagen voor brede implementatie van beeldzorg en het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). Beide zorginnovatienetwerken zetten zich in voor krachtenbundeling en het beter bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Health Valley ontwikkelt hiertoe Health Deals voor een aantal diagnosegebieden, waaronder palliatieve zorg.  Bij het realiseren van de Health Deal palliatieve zorg wordt specifiek gestreefd naar duurzame implementatie van beeldzorg en het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) in het palliatieve zorgproces.

Bij het realiseren van deze Health Deal is aangesloten bij Vitaal Thuis: het landelijk initiatief van ActiZ en VitaValley met als doel ouderen en chronisch zieken langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen door eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie breed beschikbaar te maken.

De Health Deal beeldzorg/PGD  en Vitaal Thuis vullen elkaar ten aanzien van het proces en de inhoud aan. Op basis van consultatie en bijeenkomsten met alle stakeholders (patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, kennisinstituten, overheden en technologieaanbieders) is het palliatieve zorgproces beschreven in patient journeys. Uit deze patient journeys is afgeleid wat de wensen en eisen van patiënten, mantelzorgers en zorgverleners zijn voor de toepassing van beeldzorg en het PGD in de palliatieve zorg. Deze behoeften zijn samen met VitaValley verwerkt tot een set specificaties voor de beeldzorg en PGD in de palliatieve zorg, als basis voor een marktplaats.

Het bundelen van deze eisen en wensen op basis van de behoeftes van alle belanghebbenden, in de vorm van gestructureerde specificaties, is een cruciale stap om vraag en aanbod gericht bij elkaar te brengen en de versnippering voorbij te komen. Health Valley en VitaValley trekken samen op om mogelijke belemmeringen hierbij te adresseren. Het gezamenlijke doel is grootschalige implementatie van het PGD en beeldzorg.