INTERVIEW || In deze rubriek stellen SET-up deelnemers zichzelf en hun SET-project kort voor. Deze week zetten we Silvia Hoek, manager Zorg bij CarintReggeland, in de spotlight. CarintReggeland is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg in Twente.

 

Wie ben je?
“Ik ben Silvia Hoek, manager Zorg bij CarintReggeland. Ik ben project opdrachtgever van het project Regionale Woning Toegang Twente. Binnen dit project realiseren we de implementatie van de slimme, digitale sleutelkluisjes in de wijkverpleging (Clavisio Smart), binnen onze organisatie én samen met regiopartners.”

 

Wat is je persoonlijke, favoriete innovatie of technologie?
“Mijn persoonlijke favoriet is natuurlijk ons digitale sleutelkluisje, de Clavisio Smart. Omdat deze oplossing ervoor zorgt dat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen en dat samenwerking met andere partijen (bijvoorbeeld in de nachtzorg) mogelijk wordt gemaakt. Maar de medicatiedispenser staat ook hoog op mijn lijstje.”

 

Welke eHealth toepassing ben je aan het implementeren en hoe pak je dit aan?
“De digitale sleutelkluisjes: Clavisio smart oplossing. In samenwerking met 3 andere VVT partijen zijn we bezig om de toegang van de woningen van cliënten in de wijk te voorzien van deze oplossing. Het huidige systeem werkt nog met een fysieke sleutel en hier zitten veel nadelen aan. Samen met de andere vvt partijen zijn we voornemens om de nachtzorg in de regio gezamenlijk te gaan organiseren. Maar voordat we de routes van de verpleegkundige in de nacht kunnen samenvoegen, is het noodzakelijk dat medewerkers van de verschillende organisaties ook naar binnen kunnen bij cliënten van andere organisaties.

We zijn, door middel van scholing aan medewerkers én informatieverstrekking via de wijkverpleegkundigen aan de cliënten, begonnen aan de omzetting van het huidige systeem naar het nieuwe systeem. We hebben als organisaties onze meld en zorgcentrale een regierol gegeven bij de invoering van deze eHealth toepassing. Medewerkers van de wijkteams hebben een actieve rol gekregen in de uitleg naar cliënten omdat zij dicht bij de cliënten staan en zij ze dus mee kunnen nemen in het hoe en waarom we dit doen. Via de meld en zorgcentrale vragen cliënten uiteindelijk het product aan en daar kunnen zij ook info opvragen.”

 

Wat is de grootste uitdaging in dit project?
“Met drie zorgorganisaties dusdanige afspraken maken zodat de cliënt hier uiteindelijk beter van wordt. Organisaties zijn anders ingericht en werken anders en voor dit project is samenwerking essentieel. Dus het overbruggen van de verschillende belangen. Het is mooi om te zien hoe de verschillende onderdelen van organisaties dit oppakken en welke mooie resultaten we hierdoor hebben kunnen bereiken. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een e-learning voor onze medewerkers.”

 

Wat haal je tot nu toe uit het SET-up leernetwerk?
“Inspiratie, het lezen en horen van andere projecten zet weer aan tot nieuwe mogelijkheden voor onze eigen organisatie.”

 

Aan wie geeft je het stokje door?
“Laten we in Twente blijven: Sevilay Luiken-Dalli.”