NIEUWS || In oktober vermeldden wij dat er nog slechts beperkt ruimte was voor het aanvragen van de SET-subsidie. Inmiddels is het plafond van 15 miljoen euro bereikt. 

 

Subsidieplafond bereikt
De aanvragen worden momenteel beoordeeld. Je kunt je aanvraag nog indienen, maar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan helaas niet garanderen dat deze nog in behandeling genomen kan worden.

 

Ondersteuning vanuit SET-up gaat door
De ondersteuning vanuit SET-up gaat uiteraard door. Zorgorganisaties met een gehonoreerde SET-subsidie kunnen blijven deelnemen aan de activiteiten van SET-up en kennis en ervaringen delen via het online SET-up Leernetwerk.