23 maart vond de startbijeenkomst van Vitaal Thuis: Hospital@Home coalitie plaats. Als vervolg op deze bijeenkomst is het programmaplan van de coalitie opgesteld. Het doel van de coalitie is om mensen in staat te stellen thuis de zorg te ontvangen die zij nodig hebben. Door zorg 24×7 beschikbaar te hebben in de eigen omgeving, is zorg dichtbij en altijd beschikbaar. Zo wonen mensen veilig, verzorgd en vitaal thuis met zo veel mogelijk eigen regie.

Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, willen en kunnen steeds langer zelfstandig wonen. Ouderen gaan bijvoorbeeld niet meer, zoals vroeger, naar een verzorgingshuis. Ook ziekenhuiszorg kan steeds vaker buiten de muren van het ziekenhuis plaatsvinden.

Langer zelfstandig wonen vraagt:

  • Slimme en betaalbare technologie voor zorg thuis en e-health
  • Woningaanpassingen
  • Nieuwe woonconcepten
  • Samenwerking en ontsnippering in implementatie en opschaling

Vitaal Thuis concentreert zich in deze fase op de grootschalige implementatie van veilige, betrouwbare, bruikbare én betaalbare Hospital@Home e-health toepassingen, zoals zorg-op-afstand, telemonitoring, smart sensoring en thuisbehandeling. We richten ons hierbij op de toepassingen voor COPD, CVRM, oncologie, risicozwangerschappen en thuisdialyse. Onze gezamenlijke ambitie is om hiermee Hospital@Home toepassingen een vanzelfsprekend onderdeel te maken van zinnige en zuinige zorg.

Wilt u meer weten over de Vitaal Thuis: Hospital@Home coalitie, bekijk dan hier het programmaplan:

Programmaplan Vitaal Thuis: Hospital@Home