De afgelopen maanden hebben stichting kuria en VitaValley hard gewerkt aan een werkpakket voor organisaties die buddyzorg willen toevoegen aan het zorgaanbod. Hierbij zijn we gefaciliteerd door ZonMw, subsidieverstrekker vanuit het programma ‘Goede voorbeelden, goed beschreven’ voor de palliatieve zorg.

Wat is buddyzorg?
Buddyzorg kan iets toevoegen aan het bestaande zorgaanbod. Vooral voor mensen die in een sociaal isolement verkeren of die over een zeer beperkt sociaal netwerk beschikken. Een buddy kan helpen dat isolement te doorbreken. Ook kan een buddy emotionele en psychosociale ondersteuning bieden aan iemand die daar door persoonlijke omstandigheden extra behoefte aan heeft. De focus ligt op de inzet van buddy’s voor mensen die een ongeneeslijke en/of levensbedreigende ziekte hebben. Het is ook mogelijk een vertaalslag te maken naar andere doelgroepen.

Buddyproject opzetten
Het opzetten van een succesvol buddyproject is niet eenvoudig. Hiervoor moeten in elk geval de volgende zaken goed georganiseerd worden:

  • Structurele financiering van het project, doorgaans via de gemeente.
  • Een gedegen aanpak voor de werving, scholing en begeleiding van vrijwilligers die als buddy aan de slag gaan.
  • Uitgebreide kennis van de doelgroep en inzicht in de verwerkingsprocessen waar cliënten uit deze doelgroep mee te maken hebben.
  • Zorgvuldige matching van cliënten en vrijwilligers.
  • Heldere afspraken over het buddytraject, zodat voor cliënt en vrijwilliger helder is wat de doelen en voorwaarden zijn.


Werkpakket buddyzorg
Kuria heeft al meer dan 15 jaar ervaring met de inzet van goed opgeleide vrijwilligers als buddy voor ongeneeslijk en/of levensbedreigend zieke mensen. Deze ervaring is vastgelegd in een handboek buddyzorg, compleet met een organisatiemodel, procesbeschrijvingen en trainingsprogramma’s. Hier hebben wij een werkpakket aan toegevoegd, bestaande uit 3 onderdelen:

  1. Eerste verkenning, waarmee een antwoord kan worden gevonden op de vraag ‘Is buddyzorg iets voor ons?’
  2. Plan van aanpak, waarmee een invoeringsproject kan worden voorbereid.
  3. Werkboek Buddyzorg, waarmee organisaties buddyzorg in hun eigen context kunnen opzetten.

Met het werkpakket kunnen wij organisaties die aan de slag willen met buddyzorg helpen om dit op een gedegen en verantwoorde wijze op te pakken. Hiermee worden vermijdbare fouten in de voorbereiding voorkomen en wordt de kans op een succesvol buddyproject groter.

Wilt u eens bespreken of buddyzorg iets zou kunnen zijn voor uw organisatie, of zou u het werkpakket willen ontvangen? Neem dan contact op met Brigitte Gabel, VitaValley / Vital Innovators,  bgabel@vitavalley.nl.
Bron: Brigitte Gabel, Vital innovators / VitaValley