In deze rubriek stellen SET-up deelnemers zichzelf en hun SET-project kort voor. Deze week zetten we projectmedewerker e-health Inge Nipshagen in de spotlight. Zij vertelt over haar rol bij Marente, de uitdagingen in het SET-project en hoe ze gebruik maakt van SET-up.

 

Wie ben je?

“Ik ben werkzaam als projectmedewerker e-health bij thuiszorgorganisatie Marente. Ik ben verantwoordelijk voor de uitrol van alle projecten die te maken hebben met digitale zorg.”

 

Welke e-health toepassing ben je aan het implementeren en hoe pak je dit aan?

“Marente is als sinds 2015 bezig met het opzetten van beeldzorg. Destijds werd dit aangestuurd door een van de teammanagers die dit naast haar reguliere werk moest doen. Dat werkte niet. Twee jaar geleden werd besloten om een centraal beeldzorgteam op te zetten en hier een fulltime projectleider voor te zoeken. Dat werd mijn functie. We deden de aanvraag voor de SET-subsidie en gingen in gesprek met alle dertig wijkteams om meer te vertellen over beeldzorg en de voordelen van deze manier van zorg verlenen. We zorgden ervoor dat we binnen ieder wijkteam één zogeheten ‘aandachtsvelder’ selecteerden – iemand die enthousiast is om met beeldzorg te werken – die de rest van het team mee kon krijgen. Langzaamaan groeide het aantal cliënten en medewerkers. Onder andere door verpleegkundigen voor wie het werken in de wijk fysiek te zwaar werd, beeldschermzorg te laten verlenen, maar inmiddels ook met verpleegkundigen die voorheen in het ziekenhuis werkzaam waren.”

 

Wat is de grootste uitdaging tot nu toe binnen dit project?

“In het begin was er veel weerstand tegen beeldzorg. Verpleegkundigen wilden zelf fysiek hun cliënten blijven bezoeken of waren bang voor hun uren. We begrepen direct dat zeggen ‘zo gaan we het doen’ niet ging werken, de behoefte om deze vorm van zorg te verlenen moet van onderaf komen. We hebben veel tijd besteed aan het motiveren van verpleegkundigen en hun cliënten. Presentaties, in gesprek blijven, een promotiecampagne met posters bij de apotheken en huisartsenpraktijken en een video van onze eigen cliënten die beeldzorg ontvangen en verpleegkundigen die vertellen wat ze ervan vinden. Wat dat betreft heeft COVID-19 gelukkig een versnellende rol gespeeld in het inzien dat zorg ook – of net zo goed – op afstand geleverd kan worden.”

 

Wat haal je tot nu toe uit het SET-up leernetwerk?

“Ik geloof er sterk in dat we niet continu het wiel opnieuw moeten uitvinden en dat het delen van kennis waardevol is. Ik deel mijn ervaringen dan ook graag en draag bij aan bijeenkomsten, werkgroepen of presentaties. Ik geloof dat wanneer je ergens iets in stopt, je vanzelf weer iets terug krijgt.”

 

Wat is persoonlijk jouw favoriete technologie of innovatie?

“Binnen de thuiszorg stappen we binnenkort over van Facetime naar Compaan en ik vind dat geweldig. Mijn zwager en vader hebben beide een Compaan en ik zie hoeveel welzijn het hen oplevert. Het maakt hun leefwereld groter en makkelijker, met beeldbellen, een agenda, wekelijkse bingo en andere spelletjes. Ik vind het een geweldige innovatie.”

 

Meer weten over dit SET-project?
Lees hier meer over het praktijkvoorbeeld beeldzorg van Marente.