Update Stappenplan Contractering Vitaal Thuis gepubliceerd!

Innovatie is een toverwoord bij alle uitdagingen in de zorg. Maar innoveren op zichzelf is nog niet voldoende. Innovatie vraagt vaak ook om anders financieren en contracteren. Dat geldt zeker voor de inzet van e-health en slimme zorg voor het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Hoe te komen tot structurele bekostiging van slimme zorg thuis? Wat zijn de vervolgstappen als een ziekenhuiszorg thuis toepassing inderdaad aantoonbare meerwaarde heeft, maar de kosten en baten niet op dezelfde plek vallen? Hoe zetten we de uitkomsten vervolgens om in een passend contract? Allemaal vragen die te maken hebben met contractinnovatie.

Samen met de Vliegwiel coalitie deelden we de afgelopen jaren analyses van knelpunten én goede voorbeelden van innovatief contracteren. We organiseerden een reeks masterclasses Contractinnovatie, die we ook in 2020 zullen voortzetten.

Stappenplan contractering Vitaal Thuis – Update 2020
De knelpunten en goede voorbeelden hebben ons laten zien over welke aspecten er afspraken gemaakt dienen te worden en welke stappen doorlopen moeten worden. De bundeling van deze ervaringen en inzichten hebben wij gemodelleerd tot het ‘Stappenplan contractering Vitaal Thuis’.
In het kader van de e-health week 2020 hebben wij een update gemaakt.
Het stappenplan bestaat uit een handige samenvatting en een bijbehorend verdiepingsdocument met meer informatie. Bij elke stap staat een toelichting met een praktisch voorbeeld. Meer Vitaal Thuis downloads zijn hier beschikbaar.