INTERVIEW || Ziekenhuis VieCuri draaide vanaf mei 2021 samen met thuiszorgorganisatie Proteion een pilot met de SanaCoach Hartfalen. Het doel was hartfalenpatiënten in de regio Venlo nóg beter te behandelen en te begeleiden vanuit thuis. Janneke Appeldoorn was projectleider vanuit Proteion tijdens de pilotfase. ‘De pilot was een succes en we zetten het project nu voort. De begeleiding thuis met SanaCoach is inmiddels reguliere zorg’.

 

Janneke Appeldoorn – Beleidsadviseur/ implementatiemanager zorgondernemers, Proteion

Ziekenhuiszorg naar thuis verplaatsen

“Vanuit Proteion willen we zorg zoveel mogelijk en zo lang mogelijk thuis aanbieden”, vertelt Janneke. “…en daarmee ook de zorg vanuit de poli cardiologie verplaatsen naar thuis. Met hulp van SanaCoach, de app van Sananet, verplaatsen we de monitoring op hartfalen van de polikliniek naar de thuissituatie, zodat de thuiswonende cliënt weer meer in eigen regie komt en de zorgafhankelijkheid afneemt.

 

Zelfstandigheid
“Een wijkverpleegkundige komt bij de cliënt thuis, doet metingen, eventueel signaleringen en registreert dit samen met de cliënt in de SanaCoach”, legt Janneke uit. “Vóór die tijd moesten mensen naar het ziekenhuis. Nu zijn er korte lijntjes en heeft de wijkverpleging rechtstreeks contact met de poli. Als er afwijkende waarden te zien zijn, dan kan de verpleegkundig specialist bij de wijkverpleegkundige aangeven dat bijvoorbeeld de medicatie aangepast moet worden in de thuissituatie. Het doel is toe te werken naar zelfstandigheid van de cliënt of de mantelzorger. De verpleegkundig specialist beoordeelt al op de poli of de cliënt of mantelzorger digitaal vaardig genoeg is om met de SanaCoach om te kunnen gaan en stelt hem ook in.”

 

Reguliere financiering
Het project met de SanaCoach startte in mei 2021 met de SET COVID-19 2.0. (Stimuleringsregeling E-health Thuis). Janneke: “Deze subsidie hebben we gebruikt voor de kosten van het project, voor deelname van de projectleden waaronder de verpleegkundig specialist van VieCuri en scholing van de wijkverpleegkundigen die betrokken zijn bij de SanaCoach. Voor het uitvoeren van de metingen en de begeleiding die we in de thuissituatie bieden bij het gebruik van de SanaCoach maken we gebruik van de reguliere financiering vanuit de zorgverzekeringswet. Dat is in principe te indiceren zorg waarbij we, in een kort tijdsbestek, toewerken naar zelfredzaamheid.

Als de cliënt al in zorg is voor bijvoorbeeld het toedienen van medicatie, dan proberen we dat binnen de bestaande indicatie te doen, waar nodig breiden we de bestaande indicatie uit. Is er nog geen zorgvraag, dan kan het ook via de reguliere bekostiging op basis van advies, instructie en voorlichting en stellen we daar een indicatie voor. Je kunt dan denken aan een aantal huisbezoeken waarin we de cliënt advies kunnen geven over het omgaan met hartfalen en begeleiden naar het zelfstandig gebruiken van de SanaCoach. De preferente zorgverzekeraar in het werkgebied van VieCuri en in het werkgebied waar Proteion de VVT-zorg levert, is VGZ. We hebben deze aanpak en financiële constructie besproken met VGZ en zij stonden volledig achter onze plannen.”

 

Vervolg pilot
Er zijn nog geen harde cijfers die laten zien of de begeleiding van de wijkverpleegkundige bij het gebruik van de SanaCoach bijdraagt aan het verminderen van heropnames en of we meer cliënten kunnen behandelen. “Daarvoor zijn de aantallen te klein, zo’n 50 cliënten tijdens de pilot”, legt Janneke uit. “We hebben tijdens de pilot gemeten op cliënttevredenheid en tevredenheid van de wijkverpleegkundige, de wat zachtere aspecten. Zowel cliënten als wijkverpleegkundigen zijn zeer tevreden over de begeleiding van de wijkverpleegkundige in de thuissituatie.”

De pilot is nu succesvol afgesloten, maar de inzet van de wijkverpleegkundige loopt door.

 

Reguliere zorg
De begeleiding van de wijkverpleegkundige in de thuissituatie bij het gebruik van de SanaCoach Hartfalen is nu ondergebracht in de reguliere zorg van VieCuri en Proteion. Daarbij zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • een kortere opnameduur en een verminderde kans op (snelle) heropname;
  • een toename in de ervaren kwaliteit van zorg voor de patiënt;
  • een afname van de zorgkosten als gevolg van minder en/of kortere ziekenhuisopnames, en;
  • efficiënter werken binnen de keten.

Ook kijken ze op bestuurlijk niveau naar andere mogelijkheden om zorg naar de thuissituatie te verplaatsen. Janneke: “Nu hebben we specifiek ingezet op hartfalen, maar er zijn nog zoveel aandoeningen waarvoor dit ook mogelijk kan zijn.”

 

Uitdagingen
Janneke roept andere organisaties in de wijkverpleging op ook aan de slag te gaan met ziekenhuiszorg te verplaatsen naar huis. Ook al heb je te maken met wat uitdagingen. Janneke: “Je hebt te maken met een netwerk en dus moet je investeren in samenwerking en er samen voor zorgen dat iedereen met de neus dezelfde kant op staat: de zorg willen verplaatsen naar de thuissituatie.”

 

Tips als je zelf aan de slag wil
‘Investeer in samenwerking. Je moet samen op dezelfde lijn zitten om vervolgens stappen te kunnen zetten in de praktijk. Wij hebben daarom een projectteam opgericht met mensen van VieCuri, Sananet en Proteion. De mensen uit het team hebben elkaar zeer regelmatig gesproken. Het scheelt enorm als mensen elkaar kunnen ontmoeten.’
‘Bied scholing aan voor de wijkverpleegkundigen. Wij hebben hier goed in geïnvesteerd. De verpleegkundig specialist gaf de scholing aan een beperkte groep wijkverpleegkundigen. Op die manier kun je de kennis makkelijker actueel houden. Door de scholing is er bij de verpleegkundigen op de poli vertrouwen in het slagen van dit project.”

 

 

Meer weten?

Lees ook het verhaal – ‘Maak goede afspraken met je zorgverzekeraar‘ of bekijk alle verhalen.

Rechtstreeks van anderen leren? Word lid van het online leernetwerk!