Met de toetreding van KBO-PCOB heeft de health deal stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health nu ook het klantperspectief aan boord. De ambitie om ‘the whole system in the room’ te hebben is daarmee weer een stap dichterbij gekomen.

In deze health deal willen we bereiken dat alle Nederlanders gebruik kunnen maken van e-health om hun persoonlijke gezondheid in kaart te brengen. De infrastructuur daarvoor is voor werknemers aanwezig omdat ze er vanwege het periodiek medisch onderzoek gebruik van kunnen maken. Maar bijvoorbeeld voor senioren die met pensioen zijn zijn er geen voorzieningen.

Het belang van het klantperspectief is groot, immers: op deze groep van eindgebruikers richt de health deal zich. KBO-PCOB is de grootste seniorenorganisatie in Nederland en voorziet in belangenbehartiging van mensen vanaf 50 jaar. Directeur Manon Vanderkaa hierover: ‘Preventie is een van onze speerpunten. We hebben 800 plaatselijke afdelingen die mee kunnen denken in een gemeentelijke of wijkaanpak. Vaak zijn ze ook al verbonden met het regionale netwerk. Zo kunnen we aan nieuwe vormen van preventie op een constructieve manier bijdragen.

Naast een lokale inbreng zal KBO-PCOB ook vertegenwoordigd zijn in de landelijke stuurgroep van de health deal.


De deelnemende organisaties aan de health deal zijn op dit moment:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Economische Zaken
Stichting Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
Stichting Menzis Beheer
Nederlandse Hartstichting
Stichting Diabetes Fonds
Stichting Longfonds
Nierstichting Nederland
Nederlands Huisartsen Genootschap
Landelijke Huisartsen Vereniging
NIPED Prevention B.V.
Nederlandse Public Health Federatie
Stichting Institute for Positive Health
Gemeente Utrecht
KBO-PCOB
Stichting VitaValley (programmadirectie).