De KNMP is de overkoepelende beroeps- en branche organisatie van apothekers. Zij is opgericht in 1842 en telt ruim 5000 leden.

De KNMP streeft naar een goede farmaceutische patiëntenzorg, veilige geneesmiddelenvoorziening en bevordert de wetenschappelijke uitoefening van de farmacie.

De KNMP behartigt de belangen van haar leden en de farmacie in algemene zin, verricht wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt de apotheker met producten en diensten op het gebied van onder meer kwaliteitsbeleid, patiëntenvoorlichting en communicatie.

Vanuit KNMP-lab voor zorgvernieuwing werkt de KNMP samen met leden en andere stakeholders aan nieuwe ontwikkelingen om professionele en persoonsgerichte farmaceutische patiëntenzorg te kunnen leveren. Het KNMP-lab voor zorgvernieuwing test innovaties met apothekers, maar ondersteunt ook apothekers met het concreet maken van hun ideeën.

KNMP-website: www.knmp.nl en ook op Twitter via @knmp