NIEUWS || Zoveel mogelijk Nederlanders laten genieten van sporten en bewegen, daar draaide de NOC*NSF Nationale Sportweek van 16 tot en met 25 september om. 2diabeat ondersteunt dit initiatief van harte. Maar liefst 80% van de volwassenen in Nederland beweegt niet genoeg, eet niet gezond en slaapt niet goed of te weinig. Dat brengt een verhoogd risico op leefstijlziekten als diabetes type 2 met zich mee. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes type 2 en dit aantal stijgt hard. 2diabeat wil de opmars van diabetes type 2 stoppen door een gezonde leefstijl te promoten. Sporten en bewegen maken daar onlosmakelijk onderdeel van uit.

 

Doe mee met 2diabeat

Samenwerken met elkaar: sleutel tot succes
Leefstijlverandering lukt vaak niet alleen, maar met hulp van de omgeving wel. Daarom heeft 2diabeat een integrale aanpak ontwikkeld waarin lokale bewoners en professionals samenwerken aan gezondheidsbevordering in hun wijk of dorp. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor de ‘aanjagers’; lokale sleutelfiguren die intrinsiek gemotiveerd zijn om hier in hun eigen wijk actief mee aan de slag te gaan. 2diabeat heeft de ambitie om in 2027 in alle gemeenten tenminste in één wijk actief te zijn en grijpt de Nationale Sportweek aan als startpunt om deze ambitie te gaan waarmaken.

Maarten Ploeg, programmadirecteur 2diabeat: “Tientallen wijken hebben zich al aangesloten bij 2diabeat. De sleutel voor een succesvolle aanpak: laat alle experts en betrokkenen in de wijk samenwerken en ondersteun hen met kennis, netwerken en vaardigheden die bewezen effectief zijn. De sleutelfiguren zijn de lokale aanjagers. Zij vervullen een verbindende rol, fungeren als coördinator van het lokale netwerk en zijn eerste aanspreekpunt voor landelijke support. Iedere wijk heeft een eigen programma, maar met één doel: een gezonde leefstijl stimuleren. …en dat werkt, want al na een paar weken ervaren mensen een positief effect op hun gezondheid. Maar onze ambitie is groter, we willen in 2027 in alle gemeenten actief zijn in ten minste één wijk. De Nationale Sportweek vinden we een mooi startpunt om die ambitie verder te gaan waarmaken.”
 

Gezond aanbod lokaal organiseren
De 2diabeat aanpak rust op vier pijlers: gezondere voeding, genoeg slaap, minder stress en meer beweging. Angela de Rooij is ervaringsdeskundige en vanuit de patiëntenvereniging DVN betrokken bij het programma en vertelt: “Ik weet uit eigen ervaring dat veel mensen met diabetes het lastig vinden om te gaan bewegen. Vaak is de drempel te hoog om zich aan te melden bij een sportschool of -vereniging. Het helpt enorm als er activiteiten in de wijk worden georganiseerd. Dichtbij huis, flexibel en laagdrempelig. Als er dan een overzichtelijk aanbod in je woonomgeving is, dan helpt dat enorm. Je weet wel dat je door een gezonde leefstijl meer energie krijgt of zelfs kan genezen van diabetes type 2, maar je moet natuurlijk wel die stap zetten. Met de 2diabeat aanpak is dat in jouw wijk een stuk makkelijker.”
 

Doe mee!
Iedereen die ook gelooft dat het anders kan en zich daarvoor wil inzetten, wordt opgeroepen met 2diabeat in beweging te komen. De deelnemers aan 2diabeat zijn heel divers. Denk aan huisartsen, apothekers, sportcoaches, diëtisten, wijkbewoners, fysiotherapeuten, ondernemers en voorgangers in kerken en moskeeën. Vanuit 2diabeat worden zij ondersteund bij het versnellen, versterken en verbinden van lokale initiatieven om zo samen te bouwen aan een gezonde wijk. Meer informatie over de aanpak en ondersteuning vind je op de website van 2diabeat. Geïnteresseerden kunnen zich ook direct aanmelden voor de webinars op 13 oktober. Informatie en aanmelden voor de webinar.
 

Over 2diabeat:
2diabeat is een landelijk project dat onderdeel uitmaakt van het Nationaal Preventieakkoord. Samen de opmars van diabetes type 2 stoppen vanuit wijk en dorp, dat is het doel van 2diabeat. Het programma is geïnitieerd en wordt uitgevoerd door: Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland, VitaValley en BeBright. Lees hier meer over de aanpak van 2diabeat.