Binnen de Learning Community Beweeggames van VitaValley zijn 9 zorgorganisaties aan slag met het aanbieden van beweeggames aan ouderen. De zorgorganisaties  – Accolade, Beweging 3.0, Evean, GGZe, Hilverzorg, Lentis, Livio,Warande en ZuidOostZorg – zetten de games in om cliënten meer of intensiever te laten bewegen of juist als middel om sociale interactie te bevorderen en cliënten te prikkelen. Afgelopen maand wisselden de deelnemers hun ervaringen uit over de introductie en het eerste gebruik van de beweeggames.

Positieve reacties op introductie beweeggames
De eerste ervaringen zijn over het algemeen positief. De beweeggames zijn goed ontvangen door cliënten, medewerkers en familie. Het zichtbare effect bij cliënten was bij enkele organisaties zelfs hoger dan vooraf verwacht. Bij de implementatie komt vooral de rol van de zorgmedewerkers, familie en vrijwilligers als aandachtspunt naar voren. Hoe zorg je voor een goede inbedding in het (zorg)proces, zodat de beweeggames regelmatig en blijvend gebruikt worden.

Aandacht voor continueren en verdere uitrol
Voor de komende periode is vooral het borgen en opschalen van de beweeggames een aandachtspunt. De aanschaf van beweeggames kan al snel flink oplopen qua kosten. Daarom denken meerdere organisaties na over het rouleren van games, het inrichten van gameruimten of het inrichten van een game-o-theek. In welke situaties, voor welke organisaties, of voor welke beweeggames dit geschikt is, zullen we zoveel mogelijk in kaart brengen.

Meer weten of meedoen?
Alle ervaringen van de projecten en de ervaringen die zijn opgedaan, worden na afronding verwerkt in een publicatie. Deze verschijnt naar verwachting in maart 2016.

Daarnaast is er in 2016 ook een nieuwe mogelijkheid om deel te nemen aan de volgende learning Community Beweeggames. Wilt u hierin meedoen of wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Conchita Hofstede (chofstede@vitavalley.nl) of Janneke de Groot (jdgroot@vitalinnovators.nl)