TERUGBLIK || De tweede digitale editie van het Innovatiecafé Duurzame bekostiging richtte zich op wat je kunt verwachten van een gemeente en hoe je tot goede bekostigingsafspraken komt. Tijdens het innovatiecafé op 5 juli 2021 bespraken zorgorganisatie Amstelring, ondernemer De Compaan en de Gemeente Haarlemmermeer hoe zij ICT oplossingen inzetten. Daarbij vertelden ze hoe zij samen tot bekostigingsafspraken komen.

Ongeveer 70 deelnemers aan het Innovatiecafé kregen meer te horen over duurzame of structurele bekostiging. Wie gaat er voor het gebruik van je innovatie betalen?

Presentaties
Vivienne Otto is Senior Beleidsadviseur sociaal domein bij de Gemeente Haarlemmermeer. Preventie en gezondheid zijn voor die gemeente belangrijke thema’s. De gemeente heeft geïnvesteerd in de Compaan, een speciaal voor zorg op afstand ingerichte tablet, die informele netwerken, eigen regie en autonomie kan helpen versterken. Daarnaast kan het helpen het tekort aan zorgprofessionals te compenseren, volgens Vivienne.

Joost Hermans is CEO van Compaan en vertelde over de speciale tablet voor mensen die het lastig vinden met een gewone computer of tablet te werken, zoals ouderen en mensen met Alzheimer. De eerste gebruikers waren ouderen en hun familie, vervolgens meldde zich een geïnteresseerde zorgverlener, waarop contacten met welzijnsorganisaties en gemeenten volgden. Inmiddels levert Compaan meerdere diensten; van het opzetten van beeldbelcontacten, tot planning en preventie.

Bij de gemeente Haarlemmermeer is Judy de Leeuw Junior beleidsadviseur Sociale basis en projectleider van de Slimotheek. Ze vertelde over dit uitleenpunt voor slimme technologie in de centrale bibliotheek Haarlemmermeer. Gebruikers, mantelzorgers maar ook professionals kunnen er hulpmiddelen uitproberen waarmee mensen langer veilig thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld een simpele afstandsbediening, trackers, sprekende knoppen, de Compaan of een robotstofzuiger.

Jazz de Jong van zorginstelling Stichting Amstelring lichtte de ervaring met de Compaan toe, zoals in digitale dagbesteding en gezamenlijk beeldbellen. Dat bleek groei in de digitale vaardigheden van deelnemers en in het leggen en onderhouden van contacten op te leveren. En ziekenhuizen konden in coronatijd sneller leegstromen doordat de Compaan werd gebruikt voor het op afstand doorgeven van hartslag en temperatuur, waarbij professionals konden meekijken.

Henk Herman Nap is onderzoeker bij Vilans, het landelijke kenniscentrum voor de langdurige zorg. Hij presenteerde een kosten-baten analyse naar de inzet van de Compaan. Het merendeel gebruikers vond de Compaan makkelijk of zeer makkelijk om mee te werken: “dankzij de Compaan konden we weer meedoen”. Gebruikers voelden zich meer betrokken bij maatschappij en hadden meer contacten. Vooral tijdens Corona leken ze zich minder eenzaam te vinden.

Financiering
In een plenaire discussie zetten de sprekers vervolgens een aantal tips op een rijtje voor het benaderen van een gemeente voor de financiering van een zorginnovatie.

 • De eerste vraag is welk relevant probleem jouw innovatie oplost voor de gemeente en haar inwoners. Jouw oplossing moet in lijn liggen met wat de gemeente wil bereiken.
 • Jouw project moet bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van de gemeente en een grote groep gebruikers kunnen bedienen.
 • Zorg dat je onderdeel bent van een netwerk van partners uit de regio waarmee je samenwerkt in de gemeente.
 • Jouw aanspreekpunt is het sociaal domein van de gemeente. Zoek daar een projectorganisatie, een professionele club voor de implementatie.
 • Het gaat niet alleen om het binnenhalen van een investering, maar denk ook na over de toekomst van jouw toepassing en hoe mensen die gebruiken.
 • Over kleinere projecten neemt het college een besluit, dan is de wethouder Zorg je eerste aanspreekpunt; een beleidsadviseur zal dan enthousiast over je project moeten zijn. Voor een project boven 50.000 euro moet de gemeenteraad akkoord geven, wat tijdrovend kan zijn.
 • Volhouden!

Zes ronde tafels
Na het plenaire deel gingen de deelnemers van het innovatiecafé uiteen om in kleinere groepen op details in te zoomen. De zes ronde tafels waren:

 • Gemeente Haarlemmermeer: Vivienne Otto lichtte de overlegstructuur tussen gemeente en zorgverzekeraar, het vaststellen van prioriteiten en het bijhouden van resultaten toe.
 • De Compaan: medeoprichter Joost Hermanns vertelde meer over het gebruik van de Compaan voor beeldzorg, de koppeling met het EPD en het borgen van privacy van de gebruiker.
 • Amstelring: Jazz de Jong beantwoordde vragen rond de praktische ervaringen met Compaan ook vanuit de gebruiker gezien, de financiële businesscase en het monitoren van resultaten.
 • Vilans: onderzoeker Henk Herman Nap besprak de behoefte aan een vindplaats van bewijs over de inzet van eHealth/ICT oplossingen en de mogelijkheid om een zorginnovatie te laten toetsen door Zorgverzekeraars Nederland.
 • Gemeente Groningen: regiosecretaris Chrétien van den Akker beschreef de samenwerking met Menzis in het meerjarenprogramma voor personen met psychische kwetsbaarheid. Vaak blijkt een ‘omweg’ nodig om gemeenten mee te krijgen in een innovatie. Via samenwerking met de zorgverzekeraar, kennisinstellingen of via transformatieprogramma’s van meerdere gemeenten of met meerdere partijen.
 • Health-Thing: founder Rob in ’t Zand deelde zijn ervaring met gemeentes en had als tips: sluit aan bij bestaande programma’s en thema’s van een gemeente; zoek eerst contact met ambtenaren i.p.v. bestuurders in de gemeente; kijk niet alleen naar gemeente als financier maar naar alle partners in hun netwerk.

Volgende innovatiecafé
Dit innovatiecafé kwam tot stand vanuit de programma’s Zorg voor Innoveren en Active and Assisted Living van ZonMw. Wil je meer innovatiecafés bijwonen? Blijf op de hoogte van Zorg voor Innoveren via LinkedIn.

Deze terugblik verscheen ook op zorgvoorinnoveren.nl.