Opinieblad ZUID, nov./dec. – Interview Maarten Verkerk, bestuurder VitaValley

Moeten artsen een gebroken heup bij een 86-jarige altijd opereren? Is het humaan om een 92-jarige bij een longontsteking antibiotica te onthouden? Is het moreel te verantwoorden om een kwetsbare oudere met ongeneeslijke darmkanker opnieuw te opereren in plaats van te begeleiden naar de dood? De lijst met dilemma’s waar artsen dagelijks mee worstelen is lang. Regelmatig leidt dit tot keuzes die de kwaliteit van de laatste levensfase van de patiënt eerder verslechteren dan verbeteren. Dat zou niet nodig hoeven zijn, want of zorg aan kwetsbare ouderen ‘goed’ is en geen overbehandeling, valt vooraf vast te stellen. Met als uitkomst oplossingen waar zowel de patiënt, de medicus als de familie vrede mee hebben. De keuze kan in veel gevallen palliatieve zorg met pijnbestrijding zijn. Vier principes voor ethisch handelen kunnen bij het maken van een keuze behulpzaam zijn.

Dat staat in de onlangs verschenen studie ‘Overbehandelen, ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen,’ die in de medische wereld met veel waardering is ontvangen. Waardering voor zowel de objectieve als genuanceerde blik op de problematiek van overbehandeling en voor de aanbevelingen om dat tegen te gaan.

Lees verder en download hier het hele artikel ‘Leven niet onnodig rekken door medisch ingrijpen’, door Loek Kusiak. Foto’s Jean-Pierre Geusens.