Livio is werkzaam op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij klanten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten.

Bij Livio zijn we ervan overtuigd dat onze levenskwaliteit voor een heel groot deel afhankelijk is van de mate waarin we ons eigen leven kunnen leiden en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in onze eigen omgeving. Ook als we daar (steeds) meer hulp bij nodig hebben.

Daarom gaan we bij Livio uit van een positief mensbeeld. Niet wat niet meer kan, maar wat (nog) wél kan staat centraal bij Livio. Dát is de kern van ons dagelijks denken en doen. En dus willen we bij Livio diensten en producten op het gebied van zorg, wonen en gezondheid aanbieden, initiëren en ontwikkelen die passen bij die mentaliteit.