Inspiratie || Innoveren gebeurt tegenwoordig in elke sector, ook in de zorg. De Vliegwielcoalitie zet concreet in op telebegeleiding, leefstijlmonitoring en medicijndispenser. Sinds 2017 voor het ziekenhuis en nu ook voor de thuiszorg. De bekostiging van innoveren / nieuwe manieren van zorg leveren blijft een knelpunt. Want hoe kom je tot een structurele bekostiging? Tom Faber is programmamanager Connected Care bij Isala Ziekenhuizen. Hun voornaamste doel: 25% van de zorg naar thuis verplaatsen. Hoe pakken zij dit aan?

Dit interview is gemaakt door Vliegwiel in voorbereiding op de Masterclass Contractinnovatie op 6 oktober 2022.
 

Tom Faber – programmamanager Connected Care bij Isala Ziekenhuizen

Innovaties structureel bekostigen
Innoveren gebeurt tegenwoordig in elke sector, ook in de zorg. De Vliegwielcoalitie zet concreet in op telebegeleiding, leefstijlmonitoring en medicijndispenser. Sinds 2017 voor het ziekenhuis en nu ook voor de thuiszorg. De bekostiging van innoveren / nieuwe manieren van zorg leveren blijft een knelpunt. Want hoe kom je tot een structurele bekostiging? Tom Faber is programmamanager Connected Care bij Isala Ziekenhuizen. Hun voornaamste doel: 25% van de zorg naar thuis verplaatsen. Hoe pakken zij dit aan?
 

Connected Care
Isala loopt met het programma Connected Care voorop als het gaat om de vraag: hoe maken we het beste gebruik van digitale oplossingen om de zorg naar huis te verplaatsen? Het ziekenhuis heeft al heel veel mooie initiatieven opgestart en resultaten bereikt met Connected Care. Bijvoorbeeld:

  • beeldbellen met patiënten;
  • thuismonitoring van onder andere CVA-, COVID- en MS-patiënten;
  • e-coaching van onder andere patiënten met IBD of uitgezaaide prostaatkanker

“We willen steeds meer zorg naar huis verplaatsen met behulp van digitalisering en ook fysieke zorg thuis”, aldus Tom Faber.
 

Samenwerking zorgverzekeraar
“Sinds 1 januari 2019 bestaat het Connected Care Centrum. In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat ziekenhuizen meer zorg naar huis moeten verplaatsen”, vervolgt Tom. “Een van de doelen uit het Isala jaarplan 2022 is dat 25% van onze patiëntencontacten op afstand zijn. Daarbij is het zorgproces voor de patiënt en zorgprofessional leidend. Dat sluit aan bij het waarmaken van onze ambities. De maatschappij, patiënt en zorgverzekeraars vragen dat van ons. We werken hiervoor samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, marktleider in het verzorgingsgebied van Isala. We kunnen met hen op inhoud heel snel schakelen en ze zijn betrokken bij onze ambities. We hebben samen een plan gemaakt en in een meerjarenovereenkomst is een bedrag toegewezen voor transitieprojecten. Het mooie is dat we veel vertrouwen krijgen van Zilveren Kruis. Daarnaast wordt er ook helder gestuurd op de effecten van een project. Er is een tweewekelijks overleg, met al onze externe partners (zorgverzekeraars, huisartsen en thuiszorg) waar zorgprofessionals pitches en projectplannen kunnen inbrengen. Per project stellen we dan doelen. Via ons jaarlijks transitiemagazine laten we zien hoeveel patiënten in de transitietrajecten een andere vorm van zorg krijgen en hoe het gesteld is met de patiënt- en medewerkerstevredenheid.”
 

Facultatieve prestatie of standaardtarief
“Als onderdeel van de meerjarenafspraken met Zilveren Kruis, is opgenomen dat we gezamenlijk nadenken over hoe deze innovatieve vormen van zorg structureel gefinancierd kunnen worden. Een vorm van nieuwe financiering is het gezamenlijk aanvragen van bijvoorbeeld een facultatieve prestatie. Dit is een vorm van reguliere bekostiging. We kijken per project: hoe willen we dit inrichten? En bewijst het zich als goede zorg? Daarna zetten we stappen om dit structureel te financieren. Er zijn op dit moment zes facultatieve prestaties voor telemonitoring. Daarvoor zijn we in onderhandeling over een tarief met Zilveren Kruis. We hebben elf zorgpaden die in aanmerking komen voor telemonitoring. Vanaf 2023 zullen deze vermoedelijk gaan vallen onder de generieke OVP die de Nza heeft afgegeven.”
 

Welke KPI’s?
Voor meerjarenovereenkomsten is het belangrijk om goede afspraken te maken met je zorgverzekeraar. Afspraken over wat je doel is en hoe hoog je de lat legt. Isala stelt daarom KPI’s op (variabelen om prestaties te analyseren). Tom: “voor alle patiëntgroepen gelden proces KPI’s en doelen langs de de quadruple aim. We meten dus altijd patiënttevredenheid en kwaliteit van zorg. Connected Care bieden we aan drie patiëntgroepen:

  • De episodische patiënt, deze patiënt heeft een korte relatie met het ziekenhuis. Je kijkt naar ligdagen en heropnames. Dit is de grootste groep die in aanmerking komt voor zorg op afstand.
  • Dan heb je de chronische patiënt die bijvoorbeeld onder verantwoordelijkheid valt van de specialist. Ook daar kijken we naar opnames, maar veel meer naar polibezoeken en herhaalbezoeken. Bij beide groepen willen we kijken hoeveel capaciteit we vrij kunnen spelen in de zorg. Dat is de overall KPI die we overal zouden willen zien.
  • Dan is er nog een derde groep. Hier hebben we het meer over netwerkzorg waarbij het niet persé gaat om een aandoening, maar om bijvoorbeeld kwetsbare ouderen of de multimorbide patiënt. Van deze groep hebben we nog geen scherp beeld en zijn we nog aan het experimenteren.”

 

Van polikliniek naar kliniek
Tom geeft aan dat ze met Connected Care naast zorg op de juiste plek ook willen kijken of ze goedkopere zorg kunnen leveren. “We hopen natuurlijk ook dat we de zorgkosten voor de BV Nederland omlaag kunnen brengen. We hebben daarom een analyse gemaakt en gezien dat het lukt. De eerste inzichten laten zien dat we via Connected Care meer patiënten kunnen helpen voor hetzelfde bedrag. We creëren capaciteit en de kosten per patiënt worden lager. De effecten zijn het grootst in de kliniek. Bij bepaalde patiëntgroepen gaat de opname duur van 10 dagen naar één dag, daarna start je met bijvoorbeeld onder andere telemonitoring. We verleggen de focus nu dus helemaal van de polikliniek naar de kliniek en dus richting ons medisch coördinatiebureau. Dat is ons centraal centrum dat thuismonitoring doet. Dit coördinatiebureau wordt bemenst door vier Connected Care verpleegkundigen die het contact met de patiënten hebben via een app en de telefoon. Dit is hele nieuwe zorg en in onze Podcast Zorg Dichtbij vertelt verpleegkundige Teske wat dat betekent.”

Basisingrediënten voor succes
 
1. Leiderschap:
“Connected Care kun je niet meer los zien van Isala, het programma is helemaal ingebed. De projecten die het beste werken zijn de projecten waarin de deskundige, dokter en leidinggevende zeggen: dit wil ik! Wij geven hier de ruimte aan en gebruiken transitiegelden om mensen vrij te spelen. Iedereen moet binnen het project zijn rol kunnen pakken en samen gaan we voor het eindresultaat.”
2. Slim organiseren :
“Stuur op effecten en laat je belangrijkste stakeholders meedenken en idealiter ook mee besluiten. Organiseer de transitie onder de Raad van Bestuur, maar betrek zorgverzekeraars, ketenpartners bij de keuze voor projecten. Door een centraal programma kun je als ziekenhuis keuzes maken in de aanpak, prioritering en het applicatielandschap. Dat helpt bij kostenreductie en vergroot het leereffect. Isala heeft een programmateam met een programmadirecteur en programmamanager, kwartiermakers, projectleiders om de inhoudelijke mensen te ondersteunen bij de diverse projecten. Daarnaast werkt dit team nauw samen met de ICT-afdeling van het ziekenhuis.”
3. Samenwerking met de zorgverzekeraar
“Tot goede afspraken komen met de zorgverzekeraar vraagt een heldere strategie van de Raad van Bestuur en een constructieve open houding van de salesafdeling en de zorgverzekeraar. Het loont om helder naar elkaar te zijn over je doelen en uitkomsten en maximaal transparant te zijn. Dit versterkt het vertrouwen tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar. Tenslotte blijft het mensenwerk, ook aan de onderhandelingstafel.”