Per 1 maart zijn Maarten Ploeg en Pim Ketelaar toegetreden tot de programmadirectie van VitaValley. In een collegiaal bestuur met Dik Hermans zullen zij bestaande en nieuwe landelijke programma’s verder gaan ontwikkelen en uitbouwen en daarmee een krachtige impuls geven aan de VitaValley missie: het realiseren van doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid.

VitaValley is een open en onafhankelijk innovatieplatform gericht op versnellen en opschalen. VitaValley verbetert de gezondheidszorg en welzijn in Nederland door het implementeren van digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid. VitaValley richt zich met name op innovaties op systeemniveau die leiden tot maatschappelijke impact. VitaValley is een stichting met de ANBI status.

Maarten en Pim hebben jarenlange ervaring in management- en adviesfuncties in uitdagende, complexe omgevingen waarin zij door het smeden van vruchtbare coalities aansprekende resultaten bereiken. De laatste jaren werkten zij als Senior Health Innovator bij Vital Innovators en waren zij mede-initiators van de VitaValley programma’s Vitaal Thuis en Vitaal Leven. De samenwerking met Vital Innovators zal worden voortgezet met als gezamenlijk doel: innoveren met maximale maatschappelijke impact.

Michel van Schaik, voorzitter van de Raad van Toezicht van VitaValley:
“Met de komst van Pim en Maarten gaan we de aangescherpte waarde-propositie van VitaValley naar een next level brengen. De Raad van Toezicht heeft daar het volste vertrouwen in!”

Maarten Ploeg:
“Zelfregie en zelfredzaamheid, daarover kun je geweldig veel praten. Maar wat je natuurlijk wil is praktijkresultaat. Dáárvoor de verbindingen maken tussen lokale werkvloer en landelijke systeemaanpassing met alle creatieve stapjes die je daarvoor moet zetten, daar zet ik me graag voor in.”

Pim Ketelaar:
“Ik kijk er naar uit om, samen met het VitaValley team, verdere invulling te geven aan de waardevolle VitaValley programma’s. Hierin kan ik mijn kennis en ervaring op het gebied van zorginnovatie én mijn ambitie om duurzame impact te maken op een prachtige manier combineren”.