Het PreventieConsult Cardio Metabool Risico, hierna te noemen PreventieConsult, is een methode waarmee mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade vroegtijdig in de eerste lijn kunnen worden opgespoord en de juiste behandeling krijgen. De methode start met een eenvoudige vragenlijst op internet, waarna zo nodig doorverwijzing naar de huisarts of bedrijfsarts plaatsvindt.

Maatschappelijke businesscase
Hoewel huisartsen, bedrijfsartsen en deelnemers positief zijn over de werking van het PreventieConsult in de praktijk, verloopt de implementatie moeizaam. De partners1 van het PreventieConsult waren op zoek naar een toekomstvaste oplossing voor het PreventieConsult. Ter ondersteuning hiervan is aan de Noaber Foundation, VitaValley en Vital Innovators gevraagd om de maatschappelijke businesscase van het PreventieConsult in kaart te brengen en de opties te verkennen voor een duurzaam businessmodel.

Social Return On Investment
De uitgevoerde Social Return On Investment analyse laat een positieve ratio van 2,4 zien. Dit betekent dat iedere geïnvesteerde Euro, 2,4 Euro oplevert. Het volgende schema maakt de investeringen en opbrengsten voor de belangrijkste stakeholders inzichtelijk:

SROI_PreventieConsult CRM

Het volledige rapport inclusief de aanbevelingen voor het vervolg treft u hier aan. Vragen over dit rapport kunt u stellen via info@vitavalley.nl.


1.     Het PreventieConsult is ontstaan vanuit een samenwerkings­verband van de Nederlandse Hartstichting, Diabetes Fonds, Nierstichting en de beroepsverenigingen voor huis- en bedrijfsartsen (NHG, LHV en NVAB). Daarnaast zijn GGD Nederland en NIPED nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie.