Valleiconferentie: ‘De toekomst van de mantelzorg’

Door de huidige beleidsontwikkelingen op het terrein van de langdurige zorg en de WMO nemen de verwachtingen over de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers toe. Maar wat is realistisch om van deze groep te verwachten? Zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en gemeenten zijn op zoek op welke wijze zij hun mantelzorgbeleid goed kunnen vormgeven.

Op 15 november aanstaande organiseert het Netwerk Geriatrie de Valleiconferentie ‘De toekomst van de mantelzorg’. Tijdens de conferentie gaan de sprekers in op de behoeften en verwachtingen van mantelzorgers aan de ene kant en van zorgorganisaties aan de andere kant. Mantelzorgers, regionale zorgorganisaties en initiatiefnemers van goede voorbeelden nemen de deelnemers mee in hun beleving en visie. Dit is een aanzet voor de plenaire discussie over het onderwerp.

De Valleiconferentie richt zich op kennisuitwisseling en samenwerking tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten uit de regio. Het is een ontmoetingsplek voor medewerkers en bestuurders. VitaValley / Vital Innovators ondersteunt het Netwerk Geriatrie bij de organisatie van de Valleiconferentie en we leveren een inhoudelijke bijdrage. Daarnaast voegen we waarde toe door kennis en innovaties uit het VitaValley netwerk mee te brengen en te delen.

Praktische informatie Valleiconferentie:
Datum: 15 november 2013
Locatie: Opella, locatie Walraven, Oost Breukelderweg 1, 6721 PG Bennekom
Tijd: 9.00 – 14.00 uur