In het laatste US News & World Report staat de Mayo Clinic weer hoog op de lijst van de beste ziekenhuizen. Ze staan nummer 1 op de gebieden gynaecologie, diabetes en endocrinologie, gastro-enterologie, nefrologie en longziekten. Ze staan nummer 2 op de gebieden cardiologie en hartoperaties, keel, neus en oor, neurologie en neurochirurgie en orthopedie!

VitaValley werkt met de Mayo Clinic (Rochester, MN, USA) samen in de Alliance for Healthy Aging. Deze Alliance is een samenwerkingsverband tussen de Mayo Clinic, de Noaber Foundation, VitaValley en het UMCG/RUG. Naar verwachting zal PGGM zich ook binnenkort aansluiten.

Alliance for Healthy Aging
Het doel van de Alliance is het versterken van het fundamentele onderzoek en klinische onderzoek op het gebied van healthy aging. Een van de speerpunten is het overbruggen van de zogenaamde innovatie of commercialisatie kloof. Hieronder wordt verstaan het gehele traject dat een innovatie moet afleggen van klinische trials tot introductie in de markt.
Er bestaat een uitgebreide samenwerking op het gebied van het fundamenteel onderzoek. Op het gebied van klinisch onderzoek en thuistechnologie zijn reeds enkele projecten gestart.