Het onderling verhuren en -kopen van capaciteit biedt veel kansen voor zorgorganisaties om het rendement op hun assets te verbeteren. Zaken die niet gebruikt worden leveren, op z’n best, niets op. Door deze zaken te verhuren of verkopen aan andere organisaties ontstaat een extra inkomstenstroom, naast de core business. Kosten kunnen bespaart worden door benodigde capaciteit tijdelijk in te huren of over te nemen van een concullega die het niet gebruikt.

Het delen van allerlei zaken is niet nieuw, maar door de ontwikkeling van internet heeft het een nieuw jasje gekregen. Er is een toenemend aantal websites dat het delen van auto’s, boormachines, kamers in je huis en maaltijden tussen consumenten faciliteert. Dit is geen trend, maar een fundamentele transitie in de economie, waarbij gebruik belangrijker is dan bezit.

Materieel en kennis delen
Voor zorgorganisaties biedt dit ook veel mogelijkheden: ziekenhuis X kan OK capaciteit verhuren aan Zelfstandig Behandel Centrum Y, of POK ruimte aan huisartsen die zelf kleine verrichtingen willen uitvoeren. Hetzelfde geldt voor vergaderruimte aan lokale ondernemers. Ook kennis en kunde van gespecialiseerd personeel kan gedeeld worden. Tijdelijke detachering dekt salariskosten en bovendien levert het personeel nieuwe kennis en ervaring op. Materialen die sporadisch gebruikt worden, kunnen worden uitgeleend of verkocht.

Nieuwe verdienmodellen
Deze innovatieve manier van samenwerken stimuleert ondernemerschap en creëert ruimte voor nieuwe verdienmodellen. Er ontstaan win-win situaties waarbij de een verdient en de ander bespaart. Wat heeft u op dit moment stilstaan dat een ander zou kunnen gebruiken? Of wat zou u juist beter in kunnen huren van collega’s dan het nieuw aan te schaffen? De mogelijkheden zijn oneindig.

Zie ook www.floow2.com