TERUGBLIK || Hoe krijg je professionals en patiënten mee? Dit was de vraag die in de meet-up ‘veranderen in de praktijk’ centraal stond. In de meet-up heeft Dennis van de Rijt, trainer, coach en consulent Positieve Gezondheid en Persoonsgerichte zorg positieve gezondheid en adviseur zijn visie en ervaring gedeeld middels de ‘ontwikkelgerichte veranderaanpak’. Je kan de opname hier terugkijken en de presentatie van de meet-up hier downloaden.

Ontwikkelgerichte aanpak
De ontwikkelgerichte aanpak biedt handvatten om het eigenaarschap voor de implementatie van e-health bij zorgprofessionals te leggen. De aanpak maakt gebruik van de principes van Positieve Gezondheid door te verbinden met professionals en met hen in gesprek te gaan over de betekenis van de innovatie voor hen. En door op een positieve en inspirerende manier ontwikkeling in het gebruik van e-health te stimuleren. Dit werd tijdens de sessie toegelicht aan de hand van een voorbeeld van zorggroep De Ondernemende Huisarts (DOH). Vervolgens is door dezelfde bril gekeken naar twee voorbeelden van deelnemers.

Tekst loopt verder onder afbeelding.

 

Voorbeeld 1: huisartsenzorggroep ROH Amsterdam
Claudia Borsch van ROHA vertelde over hun implementatietraject van een zelfservice-portaal (online afspraken, e-consulten, ect.) en hun zoektocht om het gebruik daarvan te stimuleren. In eerste instantie lag de focus daar op het analyseren en adresseren van de knelpunten.

Nu maken zij de slag naar in beeld brengen waar het goed gaat en achterhalen hoe dat komt en wat je daarvan kunt leren. En om niet meteen in de oplossingsmodus te schieten, maar vooral de bal bij de professionals zelf te leggen en hen te vragen wat de innovatie hen op kan leveren en in contact te brengen met best-practice collega’s.

Voorbeeld 2: thuiszorgorganisatie PGVZ
Daan Wensing van PGVZ vertelde over hun positieve ervaring met de introductie van een medicatietoedienregistratie app Ncare. Hij kon dat afzetten tegen een minder positieve ervaring met de implementatie van beeldzorg. Het grote verschil zat ‘m onder andere in het aspect ‘Betekenis voor professionals’ Bij Ncare zien professionals concreet de verbeteringen voor zich die deze technologie met zich meebrengt. Er was vanuit diverse teams al behoefte aan een dergelijke oplossing. Bij beeldzorg was er meer sprake van het ‘niet willen missen van een boot’ vanuit de organisatie, maar zagen professionals niet direct de meerwaarde. Wat daarbij ook niet hielp was dat de implementatie midden in de coronapandemie plaatsvond, waarin mensen op hun tandvlees liepen en geen tijd/ruimte voor iets nieuws hadden.

Bij de NCare implementatie is eigenaarschap gestimuleerd door aandachtsvelders te benoemen en te trainen volgens het train-de-trainer principe. Zij begeleiden op hun beurt weer hun collega’s worden in het gebruik van NCare. Via een app groep kunnen de aandachtsvelders ervaringen en tips delen.

Ook het projectmanagement is beter ingericht. Aandachtspunt is nog het inzichtelijk maken van de ontwikkeling voor alle betrokkenen, zodat zij zien dat het vooruit gaat en best-practices in beeld komen. Kwantitatief kan dat door de verwachte afname in medicatiefouten per team inzichtelijk te maken. Maar ook het delen van ervaringsverhalen kan helpen om het gevoel van ontwikkeling en groei te voeden.

Waar loop jij tegenaan?
Het uitwisselen van concrete voorbeelden, uitdagingen en tips werd als waardevol beoordeeld. Een belangrijk inzicht dat een aantal deelnemers aangaven was het benadrukken van positiviteit. Laat zien welke dingen er wel goed gaan en wat er al wel bereikt is. We nodigen iedereen uit om in het online leernetwerk daarom ook te laten zien wat er in jouw SET-project goed loopt. Daarnaast kun je hier ook vragen stellen aan elkaar en aan Dennis van de Rijt.