Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger.

Wij vinden belangrijk dat mensen op hun eigen manier voor een ander kunnen zorgen én maatschappelijk actief kunnen blijven. Omdat 80% van alle zorg thuis wordt gegeven door meer dan 3 miljoen mensen is goede belangenbehartiging en ondersteuning nodig. Mezzo is de spin in het web die mensen en organisaties met elkaar verbindt.

Visie

Zorgen doe je op eigen wijze. Wie kan zorgen op een manier die goed bij het eigen leven past, zal langer, beter en gezonder voor de ander kunnen zorgen. Dat vraagt om maatwerk en het voorkomen van overbelasting.

Doel

Wij maken mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar kunnen zorgen, samen met andere partijen. Dat doen we vanuit onze expertise en met hart voor de informele zorg.

Hoe werken we daar aan?

In deze tijd van ingrijpende veranderingen in de langdurige zorg is de tijd rijp om de informele zorg een stevige plaats te geven in de Nederlandse samenleving. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers worden sleutelfiguren in een toekomstbestendige zorg thuis.

Als krachtige vereniging zetten we ons als volgt voor hen in:

Als belangenbehartiger op het terrein van mantelzorg en vrijwilligerszorg.
Als onderscheidende dienstverlener met een stevige basis in de publieke markt.
Als intermediair die anderen stimuleert om krachtige mensen in kwetsbare situaties te steunen.