Op 15 maart ondertekenen 14 partijen de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’ tijdens het Health Valley Event. Met deze Health Deal beloven deelnemers zich in te zetten om e-health instrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken voor alle Nederlanders. Een van de concrete doelen uit de health deal is dat in 2020 10% van Nederland e-health heeft gebruikt voor persoonlijke preventie.

Met Health Deals wil de overheid brede toepassing van effectieve zorginnovaties op weg helpen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen, waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen. Namens staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tekent secretaris-generaal Erik Gerritsen de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’.

De ondertekening vindt rond 11:20 uur plaats tijdens de plenaire opening van het Health Valley Event (10:30 -12:00 uur). Kom naar het event of stream de plenaire opening live via deze link.

Pathé -CineMec
Willem van Arenbergstraat 4
6515 AT Nijmegen
www.healthvalleyevent.com

In de Health Deal nemen de volgende partijen deel:
– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
– Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
– Nederlandse Hartstichting
– Stichting Diabetes Fonds
– Stichting Longfonds
– Nierstichting
– Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
– Landelijke Huisartsen Vereniging (LHG)
– Niped
– Stichting Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
– Stichting Menzis Beheer
– Nederlandse Public Health Federatie
– Stichting Institute for Positive Health
– Stichting VitaValley