In China, het land met de meeste inwoners, is de zorgsector anders georganiseerd dan in Nederland. Als patiënt moet je vier uur wachten totdat je een arts vijf minuten kunt spreken, de afstanden tussen patiënt en zorgverlener zijn vaak een stuk groter dan wij gewend zijn en de mensen moeten de zorg veelal zelf betalen. Bovendien is er in China geen model voor proactieve zorg aanwezig.

De Chinezen willen de zorg voor hun chronische patiënten verbeteren en tegelijkertijd betaalbaar houden. VitalHealth Software heeft hiervoor met Fuzhou Comvee Network & Technology (Comvee), die samen met China Telecom en China Unicom personalized health services levert, een integrale oplossing gerealiseerd. De oplossing wordt in eerste instantie ingezet in de provincie Fujian. De verwachting is dat de dienst in zijn huidige vorm binnen twee jaar door meer dan 1 miljoen mensen wordt gebruikt.

Grote verschillen
Door de grote verschillen tussen China en Nederland kon het Nederlandse ketenzorgmodel niet één op één worden overgenomen. Een belangrijke noodzakelijke uitbreiding was de realisatie van telezorg functionaliteit, zodat de care coördinatie centraal kan worden uitgevoerd en teleconsults worden ondersteund.

Laurens van der Tang, CEO VitalHealth Software: “Een mooi voorbeeld is dat onze abonnees zelf kunnen kiezen door welke medisch specialist ze het liefst worden bijgestaan. Denk aan een Facebook-achtige toepassing, waarbij je ziet welke medepatiënten voor welke arts hebben gekozen. Privacy wordt in China zo anders beleefd dan bij ons, mensen hebben er geen moeite mee om openlijk hun voorkeur voor een bepaalde arts aan te geven. Ook zitten ze er over het algemeen niet mee om zichtbaar te zijn als medepatiënt. Bovendien komen patiënten op deze manier echt zelf aan de knoppen te zitten, op een manier die veel verder gaat dan in Nederland mogelijk zou zijn.”

Impact
In een Chinese context waarbij artsen minimaal 120 patiënten per dag zien kan weinig tijd aan preventie en educatie worden besteed. Bovendien zijn goede artsen nauwelijks te benaderen. De oplossing is opgezet als een soort marktplaats waar erkende artsen naast hun gewone werk remote chronische e-consult diensten aanbieden voor een redelijke vergoeding. Het unieke van deze oplossing is dat het een win-win situatie creëert voor zowel artsen als patiënten. Het biedt artsen een mogelijkheid om hun inkomen te vergroten en toegang te krijgen tot een grote groep gekwalificeerde cliënten. Daarnaast bieden remote nurses van Comvee’s call center benodigde aanvullende diensten om de kwaliteit en efficiency van het hele netwerk te verhogen.

“De thuisbasis van onze partner, de provincie Fujian, heeft onze eerste focus. Maar als alles goed van de grond komt gaan we zeker verder. De eerste belangstelling vanuit andere delen van China is al getoond. Ons product past ook goed in de Chinese cultuur; familierelaties zijn erg belangrijk. Het abonnement dat bij het product hoort wordt veelal door de kinderen of – beter gezegd – door het enige kind voor de ouders afgesloten. Dat is ook niet gek. De zorg voor de vergrijzende generatie rust vaak op de schouders van één kind, dat ook niet altijd om de hoek woont” aldus Van der Tang.