Op 23 juni verscheen de publicatie ‘Naar een persoonlijke en doeltreffende ggz. Doorbraak door zelfmonitoring en big data.‘. Hierin worden de mogelijkheden van digitale zorg beschreven om de ggz te personaliseren. Slimme monitoring van onze leefstijl met behulp van apps, sensoren in onze smartphones en het meten van gezondheid en gedrag met behulp van een nieuwe generatie sensoren die op het lichaam worden gedragen (wearables), kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de huidige geestelijke gezondheidszorg.


Expertbijeenkomst
Over deze toekomstvisie ging ook de expertbijeenkomst die op 16 juni werd gehouden bij VitaValley. Op deze bijeenkomst waren meer dan zestig genodigden uit diverse disciplines aanwezig. Peter Groot (onderzoeker bij het User Research Center van Maastricht University en ervaringsdeskundige) en Rutger Goedkoop (psychiater en onderzoeker bij de Parnassia Groep) deelden praktijkvoorbeelden waarin digitale zorg wordt ingezet om de behandeling van psychische patiënten te personaliseren. Zo wordt de app PsyMate succesvol ingezet om het gemoed van cliënten met een depressie te monitoren. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt of antidepressiva al dan niet aanslaat. Floor Scheepers, psychiater en medisch hoofd van de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), onderstreept het belang van big data in de GGZ. Volgens haar kan men met behulp van allerlei data steeds beter patronen herkennen bij patiënten, waarmee profielen gegenereerd kunnen worden die bijdragen aan de behandeling. Deelnemers aan de bijeenkomst reageerde enthousiast: het onderwerp zelfmonitoring en big data leeft en de verwachtingen over toekomstige toepassingen zijn hooggespannen.

Voorstel coalitie ‘zelfmonitoring en big data in de ggz’
In navolging op de publicatie en de expertbijeenkomst is een voorstel gedaan voor het oprichten van een coalitie rondom dit thema. VitaValley wil als innovatienetwerk in de zorg deze coalitie ondersteunen om concrete resultaten te bereiken en nodigt partijen uit om aan te sluiten. Neem contact op voor meer informatie.