Feestelijke coalitiebijeenkomst Vitaal Thuis; resultaten en vooruitblik

Vanmiddag hebben we op feestelijke wijze Vitaal Thuis 2015 – 2016 afgesloten en een startschot gegeven voor het vervolg. En wat zijn we trots! De afgelopen periode groeide Vitaal Thuis uit tot een coalitie van ruim 60 partijen uit de zorg, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Samen werken we aan de implementatie van inmiddels ruim 11.500 Vitaal Thuis gespecificeerde oplossingen in verschillende regio’s. We bundelen onze krachten en creëren randvoorwaarden op het gebied van standaardisering, financiering, digitale vaardigheden en transparantie in keuze voor de cliënt en zorgprofessional. Ook bij het Ministerie van VWS zijn de resultaten met veel enthousiasme ontvangen; “Van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten, daar mag je trots op zijn en wij zijn trots op jullie”, aldus Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van VWS. Tevens benadrukt hij het belang van het samen doen in het vervolg van de brede veldcoalitie Vitaal Thuis en het werk wat daar nog te verzetten is.

Via deze link is het digitale magazine van Vitaal Thuis 2015-2016 beschikbaar, dat een overzicht geeft van de behaalde resultaten. Het delen van deze resultaten stellen wij op prijs.

Samenwerken aan langer thuis wonen
De succesvolle afsluiting van de periode 2015 – 2016 betekent niet dat Vitaal Thuis na 2016 ‘klaar’ is. Integendeel: het Vitaal Thuis motto ‘Samenwerken aan langer thuis wonen’ is actueler dan ooit. Naast thuiszorgtechnologie zijn er nog meer uitdagingen rondom langer thuis wonen waar Vitaal Thuis de krachten voor wil bundelen: ziekenhuiszorg thuis (Hospital@Home toepassingen) en Vitaal Thuis in de wijk.

Partner worden
Wilt u ook een vruchtbare bijdrage leveren aan de Vitaal Thuis coalitie? Wordt dan coalitiepartner. Meer weten? Neem contact op met Pasquelle van Ruiten (pvanruiten@vitavalley.nl).