Donderdag 20 juni was in Vilente Pieter Pauw een themabijeenkomst van het Netwerk Geriatrie. Diverse regionale zorgaanbieders waren aanwezig om nieuwe ontwikkelingen over het thema ‘bewegen bij ouderen’ met elkaar uit te wisselen.

Het Netwerk Geriatrie Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband van onder andere een aantal VitaValley partners om de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.

Warming-up
Olga Commandeur trapte de middag af met een flinke warming up voor alle deelnemers. ‘Door zelf te bewegen voel je wat bewegen met je doet’, aldus Olga Commandeur. De glimlach op het gezicht bij de deelnemers was hiervan een uitstekend bewijs.

Beweging als medicijn
Inactiviteit is één van de belangrijkste oorzaken voor overlijden en invaliditeit. Het voorschrijven van ‘beweging als medicijn’ is volgens fysiotherapeut Jaap Dronkers van Ziekenhuis Gelderse Vallei dan ook aan te bevelen. TNO liet zien dat dit vaak prima in te passen valt in de dagelijkse activiteiten en de eigen omgeving.

Vilente beweegt
Het praktijkvoorbeeld van ‘Vilente beweegt’ geeft inzicht op welke wijze Vilente organisatorisch invulling geeft aan het bewegen bij ouderen. Hiermee lopen zij vooruit op het beleid van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Vanaf 2015 gaat de IGZ zorgorganisaties controleren of ze aan de normen voor beweegstimulering voldoen.

Tot slot maakten de deelnemers kennis met verschillende beweegactiviteiten die ervoor zorgen dat bewegen voor ouderen niet alleen zinvol is, maar ook leuk.