Onderzoek naar implementatie van domotica in de zorg

Ede, 30 november 2015 – Het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg van Windesheim heeft bij zorgorganisatie Norschoten in Barneveld e.o. onderzoek gedaan naar de implementatie van een nieuw domoticaproject. Hieruit blijkt onder andere dat zorgdomotica de veiligheid en het woongemak voor de cliënten verbetert. ‘Het is belangrijk om de geschiktheid van domoticaoplossingen met de cliënt te beoordelen’, zegt onderzoekster Elles Gyaltsen-Lohuis. De uitkomsten van het onderzoek staan in het boekje Zorgdomotica in de praktijk – Ervaringen van zorgorganisatie Norschoten’.

Domotica in de zorg gaat anno 2015 verder dan traditionele hulpmiddelen als belmatten, trekkoorden en radiografisch vergrendelbare deuren. Zo werkt zorgorganisatie Norschoten met een systeem van persoonsalarmering met camera’s, inclusief een spreek-luisterverbinding. De signalen en beelden komen rechtstreeks binnen op de smartphone van de verzorgende, die direct met de cliënt kan communiceren.

Elles Gyaltsen-Lohuis van het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg van Windesheim onderzocht hoe bestuurders, cliënten, verzorgenden en familieleden en mantelzorgers het systeem ervaren. ‘Zorgdomotica kan de veiligheid, het woongemak en de zorg in woon- en zorgcomplexen voor ouderen verbeteren’, zegt Gyaltsen-Lohuis. Het onderzoek heeft ook verbeterpunten naar voren gebracht, zoals het betrekken van de gebruikers in de ontwikkeling en implementatie van domotica en de samenwerking tussen de zorgorganisatie en de leverancier.

Domotica afstemmen op persoonlijke situatie

Gyaltsen-Lohuis deed haar onderzoek bij de verpleegunit van Norschoten in Kootwijkerbroek, waar 32 somatische en psychogeriatrische cliënten sinds januari 2015 kleinschalig wonen en waar ook het nieuwste domoticaproject werd uitgerold. Ze hield interviews en liep ook een aantal diensten mee. De cliënten van Norschoten gaven aan dat ze privacy eigenlijk geen issue vinden en raden aan vooral gebruik te maken van de mogelijkheid de domotica af te stemmen op de persoonlijke situatie. Ook de familieleden en mantelzorgers staan positief tegenover de inzet van zorgdomotica. Voor de verzorgenden maakt de domotica het mogelijk de zorg beter af te stemmen op de individuele behoeften van cliënten en tegelijk om hun eigen werkzaamheden beter in te delen.

Over het onderzoek
Norschoten is een kleinschalige ambitieuze VVT-aanbieder in Barneveld e.o. die grotendeels op eigen kracht innovatieve domotica implementeert op nieuwe locaties en afdelingen. Samen met technisch dienstverlener Leertouwer is het persoonsalarmeringssysteem ‘Conview Care’ ontworpen waar onderzoek naar is gedaan. Omdat Norschoten en Leertouwer hun ervaringen over implementatie van innovatieve zorgdomotica willen delen, is een compact boekje gemaakt met de resultaten van het onderzoek van Windesheim. De Vitaal Thuis-coalitie van innovatienetwerk VitaValley verzorgt de verspreiding. In deze coalitie werken verschillende partners samen en wordt kennis gedeeld om succesvolle zorginnovaties te realiseren.