De studie Over(-)behandelen. Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen heeft bijzonder veel positieve aandacht in de pers gehad. Ook is er al een erg mooi vervolg geweest: kamervragen. De SGP, het CDA, de CU en Vijftig+ hebben vragen aan de minister gesteld. Uit de beantwoording van deze vragen bleek dat de minister de hoofdconclusies van de studie Over(-)behandelen onderschrijft en waar mogelijk ook daadwerkelijk ondersteunt.

Hieronder leest u op welke andere manieren dit project vervolg krijgt.

Artenorganisaties
We zitten met verschillende artsenorganisaties om de tafel in hoeverre onze studie verder kan bijdragen aan de visie op de zorg voor kwetsbare ouderen. Daarnaast komt er onder andere een gesprek met de KNMG-commissie in het kader van hun studie naar passende zorg in de laatste levensfase.

Dying Matters
We zijn in overleg met Agora en de coalitie ‘Van betekenis tot het einde’ over het elektronisch ondersteunen van gesprekken over en in de laatste levensfase. Hierbij wordt gedacht aan een burger- / patiëntenportaal: een Nederlandse variant van het Engelse portal Dying Matters.

VitaValley partners
Met verschillende VitaValley partners kijken we op welke manier zij de resultaten van deze studie in hun organisatie kunnen gebruiken.

Mayo Clinic en Nederlandse ziekenhuizen
Ten slotte zijn er verschillende gedachten over samenwerking tussen Mayo Clinic en verschillende Nederlandse ziekenhuizen op het gebied van de zorg voor kwetsbare ouderen. Gezien het feit dat ethiek in deze zorg een grote rol speelt zullen de resultaten van onze studie ook op die manier verzilverd kunnen worden.