Het Ministerie van VWS maakt deze kabinetsperiode 32,5 miljoen euro vrij voor de strijd tegen dementie. Dit geld is bestemd voor het Deltaplan Dementie: een publiek-private samenwerking die de explosieve groei van dementie moet  indammen. Minister Schippers en staatsecretaris Van Rijn zetten hiermee als eerste bewindslieden een belangrijke stap vanuit de Nederlandse overheid om het tij te keren nu het nog kan.

Het Deltaplan Dementie is een gezamenlijk plan van VUmc Alzheimercentrum, Alzheimer Nederland, ZonMw en private partijen. Ook de NFU, PGGM, Rabobank, Nefarma, Nutricia, Philips, VNO-NCW, VitaValley, Achmea en CZ werken mee aan de uitvoering van het Deltaplan.
Het Deltaplan Dementie bevat een nationale aanpak die de zorg voor patiënten verbetert en naar oplossingen zoekt om de ziekte te voorkomen of uit te stellen.

Het Deltaplan bestaat uit drie onderdelen:

  • Meer wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling, genezing en het mogelijk voorkomen van dementie.
  • Nationaal Dementie Register om inhoud en omvang van de problematiek inzichtelijk te maken en effect van onderzoek te meten.
  • E-health portaal waar professionals, patiënten en mantelzorgers elkaar kunnen vinden voor uitwisseling,  samenwerking en behandeling.

Groeiend probleem Dementie en de ziekte van Alzheimer is over de hele wereld een groot en groeiend probleem. De zorgkosten voor mensen met dementie bedragen in Nederland bijna 4 miljard euro per jaar. Dat bedrag zal in de toekomst stijgen, omdat er in Nederland steeds meer ouderen zijn, die bovendien steeds ouder worden.

Meer informatie: www.deltaplandementie.nl