NIEUWS || Voor reguliere SET-projecten is er de mogelijkheid om gebruik te maken van individuele ondersteuning. Dit betreft kortdurende ondersteuning en advies op maat bij de uitvoering van een SET-project. Hiervoor worden verschillende experts ingezet die verbonden zijn aan het SET-up programma. Steeds meer reguliere SET-projecten maken gebruik van deze vorm van ondersteuning.

 

Waarom is dit overzicht gemaakt?
Om inzicht te bieden in de verschillende mogelijkheden, ervaringen en resultaten publiceren we het ‘Overzicht individuele ondersteuning 2022‘. Voorbeelden die hierin zijn opgenomen zijn o.a. het uitwerken van een patient journey, het opstellen van een maatschappelijke businesscase en workshop over hoe je medewerkers meekrijgt in de verandering. Per onderwerp vind je een korte uitleg, ervaringen van deelnemers en waar je meer informatie kunt vinden.

De uitkomsten van de individuele ondersteuning worden altijd gedeeld in het SET-up Leernetwerk, zodat alle deelnemers hiervan gebruik van kunnen maken en hier zelf ook mee aan de slag kunnen. Dit draagt bij aan het doel van SET-up om de leercurve te versnellen en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

Voor reguliere SET-projecten geldt dat ze ongeveer één keer per jaar gebruik kunnen maken van individuele ondersteuning. De ondersteuning kan worden aangevraagd via de programmamanagers van SET-up.

 

Twijfel je of je een regulier SET-project hebt of niet? Neem dan contact op met setup@vitavalley.nl