VitaValley en Vital Innovators ondersteunen Stichting Rijncoepel bij implementatie en opschaling in kader van de proeftuin ‘Populatiegebonden Zorg en Financiering Rijnland’ (PZF). Rijncoepel werkt samen met meerdere partijen uit de regio aan de realisatie van de Triple Aim-doelstelling. Dit houd in meer gezondheid, betere kwaliteit van zorg en lagere kosten per patiënt. Rijncoepel richt haar organisatie in als een Accountable Care Organisatie (ACO), waarbij de behandelrelatie tussen patiënt en zorgprofessional centraal staat. De verantwoordelijkheid voor de zorg wordt zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Hier vindt waardecreatie plaats.

Vital Innovators werkt bij Rijncoepel aan de vormgeving van deze behandelrelatie en de invulling van de rol van de patiënt hierbij. Hoe kan patiëntenparticipatie worden gerealiseerd in het primaire proces? Het plan van aanpak is hiervoor inmiddels goedgekeurd en in januari 2015 wordt concreet aan de slag gegaan met co-creatie tussen patiënten en zorgverleners bij het implementatietraject van het zorginformatiesysteem. Het zorginformatiesysteem is een belangrijke randvoorwaarde om patiënten daadwerkelijk te laten participeren in de behandelrelatie met hun zorgprofessional.

Daarnaast is de strategie focus te leggen op innovatie in de behandelrelatie.  Om de innovatie optimaal af te stemmen op de patiënten en zorgverleners, worden ze key players in het ontwikkelproces. Vital Innovators gebruikt daarvoor de methode User Driven Innovation.

Uiteindelijk streeft Rijncoepel er naar om de resultaten van de proeftuin regio-breed uit te rollen en verder op te schalen in Nederland. Rijncoepel wordt hierbij mede geadviseerd door VitaValley, expert in het samenbrengen van partijen door middel van coalitievorming om innovaties in de zorg daadwerkelijk van de grond te krijgen.