Hoe kan de Persoonlijke Gezondheidscheck bijdragen aan persoonlijke preventie bij lager opgeleiden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Dit is de centrale vraag van het programma waar VitaValley (Vitaal Leven) en Pharos (eHealth4all) mee aan de slag gaan. Het ministerie van VWS verleent hiervoor subsidie in de periode 2019-2021.

De pilots gaan uit van een integrale aanpak van preventie waarbij aandacht is voor allerlei problemen die van invloed zijn op de gezondheid zoals armoede, schulden, eenzaamheid en/of laaggeletterdheid. In 10 wijken wordt de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) via lokale netwerken gestimuleerd. De uitkomst van de PGC, het individuele gezondheidsrapport, wordt met de invullers besproken. Indien nodig kan direct worden doorverwezen naar partijen in de wijk die ondersteunen om de gezondheid te verbeteren. Denk daarbij ook aan welzijn, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening of buurtsportcoaches.

Vita Valley en Pharos (eHealth4all) zetten hiervoor een landelijk leernetwerk op waarin projectleiders/teams afkomstig uit 10 wijken kennis met elkaar gaan delen. Er worden ‘social return on investment’ analyses opgesteld om de kosten en baten in beeld te brengen. Het is ook de bedoeling om effectonderzoek te doen, maar daarvoor is nog wel een aanvulling in de financiering nodig. Binnenkort komt meer informatie over hoe deze pilot bekend gemaakt wordt aan geïnteresseerde partijen in de gemeentes.