Veel mensen vinden het lastig om in gesprek te gaan over het levenseinde en de wensen en mogelijkheden daar omheen. Daarom heeft de coalitie Van Betekenis tot het einde het initiatief genomen om een film te maken dat zo’n gesprek op gang kan brengen. De film is te vinden via http://youtu.be/rTJcE7zlKOs.

 Ook al is er in de media steeds meer aandacht voor kwetsbaar worden, sterven en dood, toch is het geen gangbaar onderwerp om te bespreken. De ervaring leert dat mensen een zetje nodig hebben om erover te beginnen. Een aanleiding om een plan te maken.

Ze blijken achteraf blij te zijn dat het ter sprake is gekomen. Het geeft rust en voorkomt het gevoel dat ‘alles je overkomt en je er geen grip meer op hebt’.

Film voor breed publiek

Deze film van drie-en-een-halve minuut wil het zetje zijn om het gesprek op gang te helpen; tussen ouderen, mantelzorgers, patiënten, zorgverleners en naasten, maar ook in gespreksgroepen, schoolklassen en waar dan ook in de openbare ruimte.

Coalitie Van Betekenis tot het Einde

Het is een initiatief van de coalitie Van Betekenis tot het einde. Zij willen een maatschappelijke beweging in gang zetten waardoor een levenseinde – zoals een ieder zich dat persoonlijk wenst – beter binnen bereik komt.


Ondersteuning

Op 1 oktober is Clémence Ross aangetreden als nieuwe directeur bij één van de coalitiepartners van Van Betekenis tot het Einde (Agora). Zij steunt dit initiatief van harte en gaat gelijk vol aan de slag: ’Wij pakken onze rol als verspreider van informatie over het levenseinde graag op en dit filmpje is een fantastisch voorbeeld om een breed publiek te kunnen bereiken.’