Privacy compliance staat voor het waarborgen van privacy. Door privacy compliance laten zorgorganisaties zien dat zij privacy serieus nemen. Het helpt om vertrouwen te krijgen bij bestuur, management en gebruikers van e-health.

 

Wat is privacy compliance?
Aan welke regels moet je als organisatie voldoen? Hoe toon je aan dat je je uiterste best doet om aan deze regels te voldoen? Dit betekent dat zorgaanbieders vooraf de privacy risico’s inschatten, de juiste maat regelen treffen, monitoren of deze maatregelen werken en hier duidelijk over communiceren. Door privacy compliant te zijn, tonen organisaties aan welke maatregelen ze getroffen hebben om de privacy van medewerkers en cliënten te waarborgen. Het is een continu proces van zoeken naar mogelijkheden, monitoren van de getroffen maatregelen en indien nodig processen aanpassen of bijstellen.

Klik op de afbeelding hieronder voor de infographic over privacy compliance.

 

Infographic privacy compliance_DEF