Na succesvolle pilots van het project Dementie en Muziektherapie gaan de NVvMT , DAZ en Reliëf samen verder met de verspreiding ervan.

Het project “Dementie en muziektherapie” heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren. Muziektherapie kan worden ingezet met diverse doelen: het verminderen van onbegrepen gedrag, bevorderen van contact en het verbeteren van stemming. Muziektherapie vermindert angst, depressie en agitatie bij mensen met dementie. Herkenbare muziek biedt veiligheid en zorgt voor een positieve beleving.
De afgelopen twee jaar hebben de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT) en VitaValley nauw samengewerkt en veel kennis opgedaan over het werkveld. We hebben geïnventariseerd welke muziektherapeutische interventies specifiek worden ingezet bij mensen met dementie. Een vijftal interventies is uitvoerig beschreven en ingezet bij mensen met dementie in verpleeghuizen of in de thuissituatie.

Ria, verzorgende:
“Meneer Jansen krijgt sinds een paar maanden individuele muziektherapie. Je kunt dat merken: hij is rustiger, we hebben na een muziektherapiesessie vaak minder tijd nodig om hem te helpen bij de maaltijden.”

Vanaf dit moment zullen Dirkse Anders Zorgen (DAZ), Reliëf en de NVvMT de implementatie volledig oppakken. DAZ en Reliëf hebben veel ervaring met procesbegeleiding. Zij zullen zich samen met de NVvMT inzetten om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorger te verbeteren door het gebruik van muziektherapie.

Lees hier het eindverslag.