Interview met Erik Seppenwoolde, interim business manager Quli.

Quli is geen gewoon zorgplatform. Het is een digitale communicatieomgeving die vanuit de zorgbehoevende wordt geïnitieerd en geregisseerd. Hij / zij staat centraal bij de inrichting van het platform.

In Quli is de burger in een veilige digitale omgeving de baas over al zijn medische gegevens. Via het sociale netwerk in Quli deelt de burger zijn ervaringen met familie, vrienden, lotgenoten en zorgprofessionals. De burger bepaalt zelf wie er inzage heeft in welke gegevens. Quli maakt zorgbehoevenden zelfredzaam, biedt preventieve hulpmiddelen en stelt hen in staat om zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren.

Je kunt Quli zien als een telefoon met vele extra functies voor communicatie en informatie”, aldus Erik Seppenwoolde. “Met dit concept willen we een bijdrage leveren om de zorg efficiënter te maken en de kwaliteit van leven van zorgbehoevenden te verbeteren.”

Onlangs werd Quli onderscheiden met de Dutch Interactive Award voor Best Services. Deze prijs wordt uitgereikt aan opvallende initiatieven in de interactieve branche.

Op welke markt richt Quli zich?
Seppenwoolde: “Quli is ontstaan vanuit de zorg. Initiatiefnemer is het Dr. Leo Kannerhuis, gespecialiseerd in autismebehandeling. We zijn nu vooral bezig om het initiatief uit te rollen in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. We zien echter veel meer toepassingsmogelijkheden.”

Hoe gebruikt deze doelgroep Quli?
Seppenwoolde: “Het is mooi om te zien wat mensen met een beperking kunnen met deze applicatie en hoe ze hierop reageren. Je kunt bijvoorbeeld animaties of beelden in de ‘bibliotheek’ zetten. Hier kan de cliënt op klikken zodat er een boodschap gaat naar hun verzorger. Deze kan dan zien wat de cliënt wil of waar hij / zij behoefte aan heeft. De verzorger kan de cliënt dan direct ondersteunen of richting geven. Op deze manier kan veel efficiënter en effectiever met de zorgtijd worden omgegaan. Initiatiefnemer het Dr. Leo Kannerhuis kan hierdoor bijvoorbeeld wachtlijsten verkorten.”

Hoe wordt het zorgplatform verder ontwikkeld?
Seppenwoolde: “De zorginstellingen het Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn, Dichterbij en ARQ zijn de eigenaren van coöperatie Quli. De zorginstellingen denken samen met hun cliënten na over wat er in de applicatie moet zitten. Wat is handig voor je en wat zou je graag willen. De implementaties en de uitrol hiervan zijn een soort evolutie. Het begint eenvoudig en er komen telkens additionele functionaliteiten bij. Dat is het mooie van een platform, je hoeft niet in een keer te implementeren, je kunt het steeds verder uitbreiden. Dit proces wordt ondersteund door ICT-bedrijf Ordina en Clockwork.”

Wat is de doelstelling van Quli?
Seppenwoolde: “Alle vijf co-creators hebben momenteel implementatietrajecten lopen. Ze hebben al verzorgers en cliënten operationeel, maar ze hebben ook nog veel rol-outs te gaan. Het gaat hierbij niet om aantallen. We willen met Quli een bijdrage leveren aan de efficiency in de zorg. Een belangrijk zorgaspect hierbij is aandacht geven aan de cliënt.”

Wordt Quli een sociale onderneming?
Seppenwoolde: “Het platform heeft veel potentie en we willen het dus ook heel toegankelijk maken. Je mag best geld verdienen, maar dit is niet de drijfveer. We zitten nu in het proces om dit verder vorm te geven. Wie zijn onze primaire stakeholders? Wie zijn de kern belanghebbenden van Quli? Hoe helpen we deze mensen? Hoe zorgen we ervoor dat onze applicatie toegankelijk is voor deze mensen? En welk business-, verdienmodel hoort hierbij? Eén van de ideeën is om van Quli een sociale onderneming te maken en bijvoorbeeld een sociale investeerder aan te trekken.

Hoe is VitaValley betrokken?
Seppenwoolde: “VitaValley is een prachtig netwerk. Het is een partij die snapt hoe je coalities smeedt en hoe je netwerken ontwikkelt. Dit heeft Quli op dit moment nodig. Daarnaast heeft ze een coaching rol in hoe we van dit initiatief een sociale bedrijfsvorm kunnen maken. Ze heeft tevens een belangrijke taak bij de verdere implementatie van Quli.”

Wie wordt uw opvolger bij Quli?
Seppenwoolde: “We zijn nog op zoek naar een ondernemer die Quli in de markt kan zetten en de organisatie verder uitbouwt. Tevens zoeken we een marketeer voor gerichte communicatie naar onze stakeholders en het uitbreiden van het partnernetwerk van Quli. Bij voorkeur mensen die ervaring hebben in de softwaremarkt en tevens een passie voor de zorg hebben.”

Voor meer informatie over Quli zie www.quli.nl.