Rijncoepel is een samenwerkingsorganisatie van eerstelijns professionals die staan voor Ketenzorg. De kracht ligt in een multidisciplinaire benadering en samenwerking binnen de eerste lijn.

Rijncoepel bundelt de krachten op het gebied van:
– Ketenzorg en innovatie
– Kennis en ervaring
– Onderhandelingen met ziektekostenverzekeraars
– Bedrijfsvoering (optioneel ten opzichte van de basiszorg)

Alle kosten van de zorgprogramma ‘s, de samenwerkingsverbanden en de stichting Rijncoepel, worden betaald uit de module Geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ).
We werken zonder winstoogmerk en nemen deel aan de landelijke koepelorganisatie ‘1 in zorg’.