VitaValley en Vital Innovators hebben een belangrijke rol bij het ontwikkelen en  implementeren van WeHelpen. VitaValley, met Dik Hermans als bestuursvoorzitter van WeHelpen, houdt zich bezig met het verder ontwikkelen van de coöperatie, de website en aansluitende initiatieven. Vital Innovators neemt de implementatie voor haar rekening. Ze leidt bijvoorbeeld de implementatie in vijf Overijsselse gemeenten: Dalfsen, Enschede, Haaksbergen, Rijssen-Holten en Staphorst.

Implementatie Holten en Dalfsen
De gemeente Rijssen-Holten ging het meest voortvarend aan de slag. Na enkele verkennende gesprekken vond begin dit jaar een brede kick off plaats. In de raadszaal in Rijssen waren circa 25 maatschappelijke partijen aanwezig om mee te denken over hoe zij gezamenlijk de informele zorg in de gemeente kunnen vergroten en verbeteren. Wethouder Ligtenberg benadrukte het belang hiervan in een toespraak aan de partijen. Vervolgens informeerde Arjan in ‘t Veld van Bureauvijftig (partner in de implementaties) over de inhoud en mogelijkheden van WeHelpen. Hieruit ontstond een boeiende discussie tussen  de aanwezige zorginstellingen, welzijnsorganisaties, ouderenbonden, kerken en de gemeente zelf.

Dalfsen heeft het voortouw genomen in het bij elkaar krijgen van de Overijsselse gemeenten.  Zij heeft bij de provincie een subsidie verkregen. Inmiddels heeft in Dalfsen ook de kick off plaatsgevonden.

WeHelpen
De coöperatie WeHelpen is opgericht vanuit de initiatieven Helpjemee en Caire.nu. Hiermee ontstond een breed gedragen initiatief voor de ondersteuning van de informele zorg met naast VitaValley, ook Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM en Rabobank als founding partners.

Concreet is er een website ontwikkeld waarin mantelzorgers de zorg voor hun naaste kunnen delen met de familie, formele zorg of andere betrokken, maar ook een vraag en aanbod gedeelte voor, vaak laagdrempelige, vrijwilliger zorg.

Steeds meer leden sluiten zich aan. Dit kunnen gemeenten, zorginstellingen of andere organisaties zijn. Zo is ook Careyn lid geworden en leverde de voorzitter van de Raad van Advies (Ton van Overbeek, voorzitter bestuur Careyn). Bij Careyn onderzoeken we hoe WeHelpen kan bijdragen in de zorg van thuiszorg of zorginstellingen. Maar ook hoe familie en naasten van hun cliënten beter ondersteund kunnen worden of de relatie ertussen.

VitaValley en Vital Innovators doen meer dan alleen het ondersteunen bij de implementatie van digitale tools. We helpen zorginstellingen ook met het opstellen en invoeren van het beleid omtrent informele zorg.

Voor meer informatie neemt u contact op met Nino Bellengé, nbellenge@vitalinnovators.nl.