Uniek initiatief in Noord-Holland om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken

Op woensdag 11 februari 2015 is in het Gemeentehuis van Hoorn de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Vitaal Thuis project in Noord-Holland noord. Naast drie grote zorgorganisaties in de regio, Evean, Omring en Wilgaerden, spraken ook de gemeente Hoorn, het domoticacluster van gemeenten in de regio Alkmaar en een zestal vooruitstrevende installateurs uit de regio’s West-Friesland, Zaanstreek en Alkmaar e.o. hun ambitie uit om met elkaar te komen tot het ondersteunen van zorgconsumenten bij het langer zelfstandig thuis wonen. Het eerste doel is om gezamenlijk ten minste 1.000 woningen in Noord-Holland noord te voorzien van betaalbare technische zorgoplossingen. Het is voor het eerst in Nederland dat een dergelijk breed samenwerkingsverband van gemeenten, zorgaanbieders en installatiebedrijven zich committeert aan de doelstellingen van het Vitaal Thuis project van ActiZ en VitaValley.

Binnen 2 jaar 10.000 woonzorgprojecten in 10 regio’s
De samenwerking is het resultaat van het Vitaal Thuis project. In Noord-Holland noord wordt dit project begeleid door ActiZ (organisatie van zorgondernemers), stichting VitaValley (zorginnovatienetwerk) en Stichting KIEN (Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland). Deze drie organisaties coördineren en stimuleren de samenwerkingsverbanden op landelijk niveau. Vitaal Thuis heeft zorgorganisaties, overheden en installatiebedrijven aan tafel gebracht om de grootschalige uitrol van betaalbare en toekomstvaste thuiszorgoplossingen te stimuleren en faciliteren.
In het kader van het Vitaal Thuis project worden in Nederland tien regionale samenwerkingsverbanden opgezet om zorgvraag en zorgaanbod in huis op een innovatieve wijze op elkaar af te stemmen. Het streven is om binnen 2 jaar in die tien regio’s 10.000 woonzorgprojecten voor zelfstandig wonende ouderen en zorgbehoevenden te realiseren.
Het Noord-Hollandse initiatief is het grootste samenwerkingsverband dat actief wordt.

Vitaal Thuis
De bevolking vergrijst, waardoor de zorgvraag toeneemt en een tekort dreigt aan opgeleid zorgpersoneel. Mensen met een zorgvraag kunnen worden geholpen om langer zelfstandig thuis te wonen met technische zorgoplossingen in de eigen woning, zoals sociale alarmering, beeldzorg op afstand en leefstijl monitoring. Daarmee vermindert de zorgvraag, verbetert de zelfredzaamheid en neemt de kwaliteit van leven toe, welk belang door de recente wijzigingen in de zorgwetgeving wordt versterkt. Zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven spelen gezamenlijk een belangrijke rol in het toepassen en verbeteren van de juiste technische zorgoplossingen.