Op 5 december jongstleden heeft Minister Edith Schippers de Kamervragen over de publicatie ‘Over(-)behandelen. Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen’ beantwoord.

Zij deelt onder andere de aanbeveling van de auteurs – Theo Boer, Maarten Verkerk, Dirk Jan Bakker – om in het behandel- en zorgproces rustmomenten te creëren waarin vragen over behandelen in de laatste levensfase expliciet aan de ode komen. Ze wil het tarief voor niet behandelen (intensief begeleiden) gelijk stellen aan behandelen.