Bureauvijftig, VitaValley en Vital Innovators willen de krachten verder bundelen om samen te zoeken naar nieuwe wegen voor de ontwikkeling van informele zorg. Vaak met minder budget, maar een grote behoefte! We doen dit onder andere tijdens het seminar ‘Handen uit de mouwen’ op 25 maart a.s. 

Van ideeën naar de innovatie WeHelpen
De afgelopen 4 jaar hebben Bureauvijftig en VitaValley hard gewerkt aan de totstandkoming van een digitaal platform voor het ondersteunen van mantelzorgers en het organiseren van de hulp rondom onze naasten.    In 2012 zijn Helpjemee.nl en Caire.nu gefuseerd tot de coöperatie WeHelpen. Hiermee hebben we een grote stap gezet om in de (nabije) toekomst nog beter de grote zorgvraagstukken het hoofd te kunnen bieden. De komende jaren willen we het platform nog verder uitbreiden en gezamenlijk met u (op lokaal niveau) de verspreiding en gebruik ervan bewerkstelligen.

Seminar: ‘Handen uit de mouwen’
Wij nodigen u uit om samen met ons terug te blikken op 4 jaar handen uit de mouwen in de mantelzorg en de lessen die we daar leerden.   We laten daarnaast met gepaste trots zien wat de landelijke coöperatie WeHelpen, waar zowel Bureauvijftig als VitaValley founder van zijn, te bieden heeft en wat de plannen zijn voor de komende tijd. Vele organisaties hebben zich sinds de lancering op 30 oktober 2012 al aan de coöperatie verbonden. En vele duizenden vrijwilligers en mantelzorgers zijn al op actief op www.wehelpen.nl.    Tot slot kijken we graag samen met u naar mogelijkheden om uitdagingen in de informele zorg aan te pakken. Het draait immers om samenwerking op lokaal of regionaal niveau.

Programma voor 25 maart – seminar ‘Handen uit de Mouwen’
13.30  Inloop 14.00  Welkom en opening – Maarten Verkerk (voorzitter VitaValley)
14.20  Van initiatief tot Coöperatie – Dik Hermans (bestuur VitaValley)
14.50  Implementaties – Lessons Learned
15.20  Pauze
15.40  Nieuw Zorglandschap – Robi Nederlof (Directeur PharmaPartners)
16.10  Brainstorm toepassingen informele zorg
16.40  Terugblik en afronding 16.50  Borrel

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Veronique van der Linden, vvdlinden@vitavalley.nl