“Zorgverleners vinden het prettig dat ze met SensiStep precies kunnen zien hoe een patiënt zijn of haar been belast en dat ze daar direct feedback op kunnen geven. Ook patiënten vinden het fijn te zien hoe ze belasten. Zodra ze iets verkeerd doen passen ze dit direct aan en gaan ze beter lopen.” Aldus Marco Raaben, technisch geneeskundige in het UMC Utrecht.

Gerichte revalidatie
SensiStep heeft als doel de revalidatie van patiënten, waarbij de belasting van een been van belang is, gerichter te laten verlopen. Het systeem zorgt ervoor dat zorgverleners de mogelijkheid hebben om op een eenvoudige manier aan patiënten terug te koppelen of hun belasting op het been goed is. SensiStep bestaat uit een sandaal met sensor, een armband (Sensi genaamd) en een tablet. In de sandaal zit de sensor onder het aangedane been. De Sensi, de armband, staat met die sensor in verbinding en geeft de patiënt door middel van lampjes feedback op zijn of haar belasting. De tablet houdt de zorgprofessional bij zich, daarop ziet hij of zij in een grafiek de belasting op het been van de patiënt. De zorgprofessional kan aangeven hoeveel kilo de patiënt mag belasten en kan in de grafiek zien of de patiënt zich daar tijdens de oefeningen aan houdt.

Maatschappelijke businesscase
In samenwerking met VitaValley is de maatschappelijke businesscase van SensiStep bepaald. Hieruit is naar voren gekomen dat voor een revalidatieafdeling de benodigde investering binnen een half jaar is terugverdiend is. Patiënten die SensiStep gebruiken, zijn namelijk naar verwachting weer eerder op de been. Goed voor de patiënt en goed voor de kosten van de zorgaanbieder.

Betrokken partijen
SensiStep is in samenwerking tussen de afdelingen revalidatie en traumatologie van het UMC Utrecht en Evalan BV ontwikkeld. Pontes Medical (de innovatieafdeling voor medische technologie binnen het UMC Utrecht, VUmc en AMC) begeleidde de samenwerking.

Binnen het VitaValley-netwerk wordt SensiStep inmiddels door het UMC Utrecht en Warande gebruikt voor diagnosestelling, behandeling en onderzoek.

Voor meer informatie of een demonstratie aanvraag kunt u terecht op de SensiStep website, www.sensistep.com.

SensiStep_onderdelen_tekst_kl