Wist u dat gamende chirurgen 37% minder fouten maken dan hun collega’s? Dat games de pijnbeleving bij kinderen met brandwonden kunnen beïnvloeden? Of dat games straks medicijnen kunnen vervangen voor mensen met schizofrenie? Met boeiende voorbeelden lieten Jurriaan van Rijswijk en andere sprekers het VitaValley netwerk op 17 september jongstleden kennismaken met de mogelijkheden van serious gaming. Een inspirerende bijeenkomst die heeft geleidt tot een coalitie serious gaming.

Serious gaming for healthy aging
TNO en VitaValley organiseerden op 17 september jongstleden een bijeenkomst over ‘serious gaming for healthy aging’. Verschillende sprekers gingen in op de mogelijkheden, wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen met gaming. Games worden in de gezondheidszorg ingezet om:

• de fysieke of cognitieve prestaties te verbeteren;
• het gedrag te beïnvloeden;
• of nieuwe vaardigheden te leren.

Wat beweegt ouderen
Een speciale gast tijdens de bijeenkomst was Annerieke Heuvelink, TNO. Zij doet onderzoek naar motivatiefactoren van ouderen om te gaan gamen. Met behulp van een fellowship van TNO, Mayo Clinic, VitaValley en Noaber Foundation voert zij dit onderzoek uit bij het Healthy Aging and Independent Living (HAIL) Lab in de VS. Haar onderzoek is van belang om de implementatie van serious gaming in de zorg te kunnen verbeteren. Op welke motivatiefactoren moet een game voor ouderen inspelen en in welke context kan de game het beste worden aangeboden? Heuvelink lichte een tipje van de sluier op.

Coalitie serious gaming
De mogelijkheden van serious gaming hebben de deelnemers van de bijeenkomst geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan. De volgende partijen hebben de krachten gebundeld in de coalitie: Actiz, ANBO, Bostec, De Waag Society, Eleos, Embedded Fitness, Games for Health Europe, Lentis, Menzis, Noaber Foundation, Rivas, Rijksuniversiteit Gronigen, Siza, TNO, VitalHealth Software, VitaValley en Ziekenhuis Gelderse Vallei.

De partijen in de coalitie willen de krachten bundelen om te komen tot:
1. een gezamenlijke visie op het gebied van serious gaming;
2. concrete proposities op het gebied van onderzoek, ontwikkeling & implementatie.
Deze onderwerpen worden momenteel verder uitgewerkt.

Pitches voor € 200.000
De coalitie heeft op 5 november meegedaan aan de Future of Health Award. Via een videopitch zijn 2 ideeën ingediend voor de ontwikkeling van een game, namelijk:

  • G@nzebord: een ‘oude klassieker’ in een nieuw jasje. Ouderen kunnen samen met jongeren dit digitale spel spelen en worden uitgedaagd tot verschillende beweegopdrachten. Het spel richt zich op samenwerking tussen generaties en van elkaar leren. Er zal aanvullend een lespakket worden ontwikkeld.
  • Better in, better out: het preoperatief trainen van de een groep kwetsbare ouderen geeft betere effecten op de uitkomsten van een operatie (minder sterfte en sneller herstel). Een game geeft kwetsbare ouderen meer mogelijkheden om zelfstandig te trainen. De game richt zich in eerste instantie op kwetsbare ouderen voorafgaand aan een knie- of heupoperatie.

In januari 2013 zal bekend worden of de pitches tot de 5 genomineerden behoren die kans maken op € 200.000,-.

Wilt u ook aansluiten bij de coalitie of meer weten? Neem dan contact op met Janneke de Groot, Vital Innovators / VitaValley, jdgroot@vitalinnovators.nl; 0318 – 65 77 15.