Bent u aanbieder van wijkverpleging, huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg?  Wilt u investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening die thuis wonen? Dan kunt u vanaf maandag 27 juli mogelijk gebruik maken van de nieuwe regeling SET COVID-19 2.0.

Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan digitale toepassingen voor zorg op afstand.

Subsidie: budget en doelgroep
Per aanvraag is minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 beschikbaar. Het totale budget is € 77 miljoen, waarvan € 53,7 miljoen bestemd is voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.
U kunt de subsidie gebruiken voor projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en apparatuur. Er is geen eigen bijdrage nodig.
Ook als u eerder een aanvraag voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en/of de SET COVID-19 heeft gedaan, maakt u gewoon aanspraak op deze nieuwe regeling.

SET-up leernetwerk
Hoe e-health toepassingen voor zorg en ondersteuning op afstand op een duurzame wijze in de organisatie kunnen worden ingebed, is een vraag die veel aanbieders tegenkomen als zij aan de slag gaan met zorg en ondersteuning op afstand. Daarom wordt er extra ingezet op het versnellen van de leercurve bij individuele aanbieders en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van eHealth, bijvoorbeeld via het ondersteuningsprogramma SET-up dat in het kader van deze regeling en SET wordt uitgevoerd door VitaValley.

SET-up biedt onder andere een stappenplan om organisaties zo goed mogelijk te ondersteunen bij het doen van een subsidieaanvraag en de implementatie van beeldschermzorg of mogelijk andere e‑health oplossingen die digitale zorg mogelijk maken. Door het delen en ontwikkelen van kennis en tools die onder andere voortkomen uit onze leernetwerken, maar ook zijn verzameld in het werkveld, werken we  aan een snellere en betere implementatie.

Na toekenning van uw subsidieaanvraag kunt u deelnemen aan het SET-up online leernetwerk. In dit leernetwerk worden vragen gesteld, ondersteunt men elkaar in het zoeken naar de juiste oplossingen en deelt men eigen kennis en kunde om anderen weer verder te helpen. Aanvragers kunnen bij het indienen van hun aanvraag aangeven dat zij benaderd willen worden door VitaValley voor deelname aan dit leernetwerk.

Meer weten?
Op de website van RVO leest u alles over de nieuwe regeling SET COVID-19 2.0.