Vier weken lang stonden slimme zorg en innovatie centraal in één van de vier regio’s in Nederland. SET-up organiseerde ter eren van deze Slimme Zorg Estafette wekelijks een talkshow waarin deelnemers uit de betreffende regio hun ervaringen, successen en mislukkingen delen met het implementeren van e-health. We blikken in dit artikel terug op de eerste talkshow over regionale samenwerking: fabeltje of reële mogelijkheid?

 

Regionale samenwerking, een fabeltje of reële mogelijkheid?
De missie van de Slimme Zorg Estafette is om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Zien en ervaren hoe andere organisaties omgaan met slimme zorg, en deze voorbeelden in de praktijk toepassen. Tijdens de eerste talkshow in de regio Oost gaan we met SET-up deelnemers in gesprek over het onderwerp ‘regionale samenwerking: een fabeltje of reële mogelijkheid?’ Sanne Kok, programmamanager SET-up, gaat hierover in gesprek met Vera Goldewijk-Kamp, innovatie- en projectmanager bij Sensire, Eefje de Bruijne, bestuurder bij Mura Zorgadvies, Cindy Hobert-Bootsveld, directeur van OZOverbindzorg en Tracy Vermeer, beleidsadviseur bij CarintReggeland.

 

“Straks hebben cliënten 3 verschillende tablets thuis?!”
Vera Goldewijk-Kamp is innovatie- en projectmanager bij Sensire, de grootste zorgorganisatie in de Achterhoek. Vera is als projectmanager digitalisering en innovatie betrokken bij Sensire’s SET-aanvraag gericht op het opschalen en implementeren van negen digitale interventies zoals thuismonitoring, beeldzorg, wondzorg-app en het gebruik van de thuisrobot Tessa. Sensire werkt hierbij nauw samen met Naast (het medisch service centrum), het Slingeland ziekenhuis en de zorgverzekeraar Menzis. “Hoewel we ons volop bezig houden met technologie, willen we af van het technologie-denken en overgaan op het klantgericht denken. Hoe zorg je dat het aansluit bij de behoeften van onze klanten en medewerkers, hoe begeleid je hen bij het gebruik van digitale zorg en regel je alle processen er om heen?”

Wat is volgens Vera de grootste uitdaging binnen regionaal samenwerken? “Huisartsen, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg: iedereen hanteert andere regio’s. Als je bijvoorbeeld kijkt naar beeldbellen, dan pakken veel partijen in de regio dit zelf op. Het effect daarvan kan zijn dat een klant thuis drie verschillende tablets om mee te beeldbellen heeft. Zorgen dat we binnen een regio met verschillende partijen kunnen zorgen dat de patiënt slechts een tablet hoeft te gebruiken, is een uitdaging.” Volgens Vera zijn er kortweg twee wegen te bewandelen: elkaar opzoeken in een samenwerking, een gedeelde visie definiëren en kijken wat er technisch gezien gekoppeld kan worden. Of zelf beginnen, een richting kiezen en kijken of andere organisaties bij jou willen aansluiten.


 

Investeer in een stevige basis voor samenwerking
Eefje de Bruijne is bestuurder bij Mura Zorgadvies. Mura Zorgadvies is verbonden aan het landelijk ROS-netwerk dat zich inzet voor het organiseren van eerstelijns zorg in de regio. Mura Zorgadvies deed een SET-aanvraag om met behulp van communicatieplatform OZOVerbindzorg de samenwerking te faciliteren tussen zorgprofessionals en hun cliënten in de regio rivierenland. Zij werken hierbij samen met Zorggroep Gelders Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel, Santé Partners, Zorgcentra de Betuwe, SZR en de Zorgverzekeraar Menzis. “Alles stond klaar om op 1 maart 2020 van start te gaan, maar toen veranderde de wereld. Juist in die situatie is het heel waardevol dat er al een stevige basis voor samenwerking in de regio bestond, waardoor we snel samen kunnen schakelen en de plannen konden herzien”, vertelt Eefje.

“Wij proberen de basis stevig te maken en ervoor te zorgen dat de kruiwagen gaat rijden. Als ‘ie eenmaal rijdt, dan blijven er vanzelf kikkers zitten en springen er weer nieuwe bij”

– Eefje de Bruijne, Mura Zorgadvies

De metafoor die Eefje gebruikt om samenwerken in de regio te omschrijven is een kruiwagen vol kikkers. “Kikkers springen in en uit die kruiwagen, daar heb je niets over te zeggen. Huisartsen bepalen zelf of ze meedoen of niet en ook op organisatieniveau zie je sommigen harder lopen of meer betrokken zijn dan anderen. Wij proberen de basis stevig te maken en ervoor te zorgen dat de kruiwagen gaat rijden. Als ‘ie eenmaal rijdt, dan blijven er vanzelf kikkers zitten en springen er weer nieuwe bij.”

 

Focus in de samenwerking op de verandering die je wilt bereiken
Cindy Hobert-Bootsveld is directeur van OZOverbindzorg. Dit platform brengt alle informatie en communicatie rondom de gebruiker bij elkaar en koppelt alle betrokken partijen aan elkaar. “Thuiszorg, huisarts, mantelzorgers, paramedici, gemeenten en dagbesteding: wij willen alle hulpverleners die om onze patiënten en cliënten heen staan samen laten werken. De patiënt is de gemene deler, zij staan centraal. De zorgverleners zijn eigenlijk, in feite, te gast in hun leven. Zie ons, OZOverbindzorg, als een regionale nutsvoorziening die dit mogelijk maakt.”

Samenwerken zit niet in de ICT die je kiest, zegt Cindy. Het zit in de verandering die je bij mensen moet zien te bewerkstelligen. De mensen binnen jouw organisatie moeten aan de slag willen gaan met de nieuwe oplossing, ook al doen ze het al twintig jaar op een andere manier. Je zult als organisatie dus ook moeten investeren in de technische vaardigheden van je team. Je moet ervoor zorgen dat mensen handig zijn met de inzet van digitale zorg, alleen dan zullen mensen het ook willen gebruiken.”

“Neem de tijd om aan elkaar te wennen, elkaar goed te leren kennen en een relatie op te bouwen”

– Tracy Vermeer, CarintReggeland

 

Zorg dat je afspraken ook goed vastlegt
Tracy Vermeer is beleidsadviseur CarintReggeland. CarintReggeland is een zorgorganisatie die professionele ondersteuning biedt op het gebied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn. Vanuit SET zijn er twee subsidies toegekend voor het opschalen van de sleutelkluis voor goede woningtoegang en (tele-)alarmering. CarintReggeland werkt hierbij samen met twee andere zorgorganisaties en de zorgverzekeraar Menzis. Wat is volgens Tracy de belangrijkste voorwaarde om een samenwerking te laten slagen? “Neem de tijd om aan elkaar te wennen, elkaar goed te leren kennen en een relatie op te bouwen. Zorg dat duidelijk wordt waar behoeftes liggen, wat jullie doelen zijn, wat moet je daarvoor veranderen in je doen en laten. Zodra je samen verder gaat, wil je één en ander vastleggen waarop je kunt terugvallen. Repareer het dak als het niet regent, dat idee. Wat zijn go/no-go area’s, waar bemoeien we ons bij elkaar niet mee, wie stuurt de projectleider aan, welke verantwoordelijkheden heeft hij of zij, dat soort zaken. Dat hoeft niet juridisch te worden dichtgetimmerd, maar wil je wel helder op papier hebben staan.”

 

Alle lagen in verbinding brengen
En is regionaal samenwerking een fabel of reële mogelijkheid volgens de experts? Samenwerken is niet altijd zaligmakend, geeft Vera Goldewijk-Kamp toe. “Het vergt vaak extra tijd, extra overleggen, soms meer vertraging. Als je het goed wilt aanpakken, is er tijd en ruimte nodig. Die tijd en ruimte moeten wel worden belegd in de organisatie. Onder andere om alle betrokken zorgprofessionals aan boord te krijgen. Zij zijn degene die – als ze enthousiast zijn over de samenwerking – ervoor kunnen zorgen dat het uiteindelijk een succes wordt.”

“Zorg dat er een goede verbinding is tussen wat bestuurders willen
en wat er praktisch uitgevoerd moet en kan worden”

– Eefje de Bruine, Mura Zorgadvies

Wat volgens alle experts daarnaast essentieel is om samenwerken tot een reële mogelijkheid te maken, is om alle ‘lagen’ – van de werkvloer tot de bestuurders – met elkaar in verbinding te brengen en te houden. “Zorg dat er een goede verbinding is tussen wat bestuurders willen en wat er praktisch uitgevoerd moet en kan worden. Besef dat er altijd verschillende belangen spelen – ook al heb je hetzelfde doel voor ogen – dus hier zal je continu tussen de verschillende stakeholders heen en weer moeten pendelen en iedereen erbij moeten betrekken”, zegt Eefje de Bruijne.

 

Vier gouden tips
De vier tafelgasten delen allemaal ook nog een gouden tip of advies om samenwerken in de regio een succes te laten zijn:

  • Tracy: “Het is voor iedere organisatie helpend om iemand aan te wijzen die een coördinerende rol heeft over verschillende trajecten en projecten. Dit kan zorgen voor samenhang en een regionaal perspectief bieden.”
  • Cindy: “Zet praatgroepen om in doe-groepen”
  • Eefje: “Begin met doen. Start gewoon, begin een kleine pilot, en laat het sneeuwbaleffect zijn werk doen.”
  • Vera: “Probeer niet te denken in technologie, maar vooral wat je met die technologie wilt bereiken. Denk samen met je professionals na over wat je wilt bereiken en welke oplossingen je daarvoor zou kunnen verzinnen.”

 

Meer over de Slimme Zorg Estafette

Volgende week blikken we terug op de Slimme Zorg Estafette (Regio West), met het thema: zijn we aan het optimaliseren of transformeren?

 

Talkshow gemist?

Kijk de afleveringen terug via onderstaande links.