TERUGBLIK || Vier weken lang stonden slimme zorg en innovatie centraal in één van de vier regio’s in Nederland. SET-up organiseerde tijdens de Slimme Zorg Estafette wekelijks een talkshow waarin deelnemers uit de betreffende regio hun ervaringen, successen en mislukkingen met het implementeren van e-health. We blikken in dit artikel terug op de tweede talkshow over optimaliseren of transformeren en delen de belangrijkste inzichten en tips.

 

In de talkshow gingen we in gesprek met de volgende SET-up deelnemers:

De talkshow is hier in zijn geheel terug te kijken.

Technologie jaagt de transformatie aan
“Optimalisatie gaat over verbeteringen in de bestaande werkwijze, coördinatie, ICT etc. Transformatie gaat over waarden en identiteit, het betekent dat je van de ene organisatie-vorm naar de andere organisatievorm overgaat”, legt Harry Woldendorp uit. Volgens de mede-oprichter van PlatformVmZ is die transformatie op den duur onvermijdelijk, met 2030 als verwachte breuklijn tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ wereld. “Er vinden veel veranderingen plaats, die allemaal aan het versnellen zijn en bij samen komen en daardoor elkaar versterken. De belangrijkste vijf veranderingen zijn werken met kunstmatige intelligentie, cloud computing (grote hoeveelheden gegevens opslaan wordt steeds goedkoper), blockchain (toegang tot gevalideerde data), big data en internet of things (sensortechnologie, domotica). Deze bewegingen zijn onvermijdelijk, het is de vraag hoe wij er intelligent mee omgaan.

 

Mensen meenemen is een geleidelijk proces
Karen Bruysters is programmamanager innovatie en e-health bij Cordaan. Bij deze Amsterdamse zorgorganisatie loopt momenteel onder andere een SET-project,  waarbij mensen met een licht verstandelijke beperking 24/7 op afstand contact kunnen hebben met wisselende begeleiders. Karen: “De drijfveer is het stimuleren van eigen regie en de zelfstandigheid van onze cliënten vergroten. We moeten daarnaast inspelen op de dubbele vergrijzing en de beperkte hoeveelheid personeelsleden. Dit project is slechts een voorbereiding op de grotere transformatie. We zetten nu nog in het op het huidige proces verbeteren en efficiënter maken, maar we bereiden mensen langzaam voor op dat begeleiden op afstand de norm kan worden. Nu nog door een mens, misschien straks zelfs via een chatbot? We moeten als organisatie een stip op de horizon zetten waar we naartoe werken en dit vervolgens gaan afpellen naar wat betekent dat in de praktijk, welke stapjes moeten er worden gezet om daar te komen? Het is niet zo dat we over 8 jaar ineens blockchain inzetten, daar werk je in gedurende een langere tijd naartoe, het is een proces. We moeten de tijd nemen om dit geleidelijke proces te volgen met onze mensen.”

 

“Als je de typemachine alleen vervangt voor een computer, verandert er niet zoveel.”

– Robert Schotanus, WilgaerdenLeekerweideGroep

 

Beperking van oude technologie zorgt voor spanningsveld
Robert Schotanus, hoofd ICT bij ouderenzorgorganisatie WilgaerdenLeekerweideGroep, herkent dit proces. “Ook wij hebben eerst uitgedacht: waar willen we op de lange termijn naartoe gaan en vervolgens een basis opgebouwd om ervoor te zorgen dat we straks die kant op kunnen. Zorgen dat je die weg op een goede manier aflegt, is voor een IT-er soms wel even zweten”, geeft Robert toe. “We lopen tegen de beperkingen van oude technologie aan, dat merken we aan alle kanten. In het verleden hebben we andere beslissingen genomen, waarbij we bouwden op basis van een centrale serverruimte, het hart van de digitale organisatie. Nu zien we dat de zorgverlener en de cliënt het centrum wordt van dat stukje automatisering. Dat vraagt om een omslag in denken en werken, maar ook in technologie. Je wilt de oude systemen vervangen voor de nieuwe, maar moet dit doen terwijl de winkel ondertussen open is. Dat geeft wel eens wat spanning en frictie.”

Kun je direct transformeren, of is eerst optimaliseren noodzakelijk volgens Robert? “Je hebt een zekere basis nodig, anders is automatisering een hinderpaal. Al gaande kun je wel proberen te experimenteren, het transformeren tussen de oren krijgen. Je kunt de technologie neerzetten, maar je zult ook de vingeroefening moeten doen hoe er door of met die technologie dingen ook daadwerkelijk anders worden gedaan. Als je de typemachine alleen vervangt voor een computer, verandert er niet zoveel.”

 

Denk buiten je eigen organisatie muren
Volgens Kitty de Jong, senior innovatieadviseur bij Omring, is het binnen het transformeren van groot belang om na te denken over de schotten van je eigen organisatie heen en veel meer vanuit het perspectief van de burger en de zorgverlener. “Je moet nadenken over je identiteit: wie ben ik, welke waarde voeg ik toe, waar zitten mensen op te wachten. Wat heeft een mens met een aandoening nu echt nodig? Hoe gaat deze technologie daarbij helpen? Dat is een denkwijze die bij ons heel goed werkt.”

 

Tip #1 – Verplaats je in de zorgprofessional
“Zorgprofessionals hebben hun beroep niet gekozen om achter de computer te zitten. Je zult dus heel dicht in hun wereld moeten kruipen om te kijken waar technologie echt ondersteuning of een prettige, andere manier van werken biedt”, zegt Robert (WilgaerdenLeekerweideGroep). Karen (Cordaan): “Als mensen het voordeel zien van de beschikbaarheid van data, dan worden ze daar vaak wel door geprikkeld. Je zult hen duidelijk zichtbaar moeten maken van de voordelen zijn, voor hun cliënten of de manier van werken.” Harry (PlatformVmZ) voegt hier nog aan toe “Je zult de balans moeten vinden tussen technologie en empathie.”

Tip #2 – Communiceer over de beweging die je inzet als organisatie
Karen (Cordaan): “Wat daarbij helpt is niet te praten over projecten, die ogenschijnlijk een begin en een einde hebben, maar over een beweging. Waar gaan we naartoe, waarom gaan we daar naartoe. Technologie maakt daar een onderdeel van uit. Je zult nooit klaar zijn, het is een continue verandering, maar je kunt het wel stapje voor stapje doen.”

Tip #3 – Werk aan digitale vaardigheden
Robert (WilgaerdenLeekerweideGroep): “Werk aan de digitale vaardigheden van professionals en cliënten. Als we willen transformeren, moeten we daar de tijd voor nemen. We focussen nu soms teveel op technologie. Als onderdeel van dit proces zul je, naast de technologie, ook aandacht moeten besteden aan het klaarstomen van jouw mensen, professionals en cliënten, voor de nieuwe wereld.”

 

Meer over de Slimme Zorg Estafette

Volgende week blikken we terug op de Slimme Zorg Estafette – regio Noord: toekomstig leiderschap, coachen 2.0.?

Talkshow gemist?

Kijk de afleveringen terug via onderstaande links.