TERUGBLIK || Op donderdag 17 november vond een reflectiebijeenkomst plaats met zeven organisaties die tot de voorhoede van de SET behoren. Zij ontvingen in 2019 als eerste een SET-subsidie en ronden in dit jaar de bijbehorende projecten af of zijn hier zelfs al klaar mee.

De vraag is: Hoe kijken de deelnemers terug op de afgelopen drie jaar en wat zijn de toekomstplannen?
 

“De voornaamste reden om deze bijeenkomst te organiseren is het ophalen hoe de eerste lichting deelnemers, de zogenaamde ‘afzwaaironde’ de afgelopen jaren heeft beleefd. Wat heeft de SET-subsidie en het SET-up ondersteuningsprogramma hen gebracht, hoe ziet de afronding eruit en hoe staat het met de implementatie”, zegt Mieke Klerkx. Ze is werkzaam als programmamanager zorginnovatie bij Vitavalley.
 

De organisatie meekrijgen
Hoewel de titel van de subsidie, ‘Stimulering E-Health Thuis’, een sterke focus op technologie laat doorklinken, draaide het daar volgens alle deelnemers in de praktijk juist minder om. “De grootste uitdaging lag niet bij de technologie an sich, maar bij de mensen die hiermee moeten gaan werken, zowel collega’s als cliënten, omdat het voor hen vaak een grote verandering van zorg leveren of zorg ontvangen betekent. Het was mooi om te horen hoe de organisaties hier op verschillende manieren mee om zijn gegaan en dit stuk voor stuk als een van de belangrijkste pijlers binnen het innovatietraject en vereiste om op te kunnen schalen beschouwden.”, verteld Mieke.

“Voor de borging van ‘ikoefenzelf’ is nu de hele organisatie betrokken”, zegt Sander Houdijk, fystiotherapeut en adviseur innovatie bij Basalt. “Natuurlijk collega’s van ICT, maar bijvoorbeeld ook facilitaire dienst voor goede ruimtes om beeldcontact te hebben met onze revalidanten en de ondersteuning vanuit de Raad van Bestuur voor nu een visie en uitrol in de gehele organisatie.”
 

Doelstellingen behaald
Zijn er nog geleerde lessen die deelnemers meenemen? Dat valt mee, zegt Mieke. “Mensen zijn over het algemeen heel tevreden over hoe het project is gegaan. Ze gaven wel aan dat innoveren in fases gaat. Je kunt van te voren nog niet overzien wat er binnen zo’n innovatietraject allemaal op je pad komt. In de praktijk is het nog veel meer werk dan van te voren wordt verwacht, zeiden ze allemaal.”

Bijna alle deelnemers hebben hun doelstellingen behaald qua opschalen. Bij degene die dit niet gehaald hebben, liggen er wel plannen om deze doelstellingen op korte termijn te behalen. “Deelnemers gaven ook aan dat ze de begeleiding van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) als heel prettig hebben ervaren. Het voelde als ondersteuning, niet zozeer als controle of afrekening voor de subsidietoekenning.”
 

Inbedden en opschalen
Volgens Mieke is het duidelijk om te zien dat bij de meeste organisaties de innovatie is ingebed in het beleid, visie, organisatie en dagelijkse activiteiten. “Bij sommige organisaties heeft dit nog meer aandacht nodig, maar iedereen is overtuigd dat de digitale zorg e-healthtoepassing meerwaarde heeft.”

“Waar wij onder andere tegenaan liepen was dat de diensten die we ontwikkelden nergens in de organisatie ondergebracht konden worden voor opschaling en onderhoud”, vertelt Vera Goldewijk, Innovatiemanager bij Sensire. “Er bleek dus eigenlijk geen overdracht mogelijk van ‘projectfase’ naar ‘reguliere zorgfase’, waardoor je als projectmanager eigenlijk altijd maar met je projecten belast bleef. Dat hebben we uitgewerkt in een nieuwe werkwijze, waarbij de nieuwe rol van Product Management is ontstaan, waar succesvolle innovaties implementatie in de opschalingsfase geborgd en beheerd kunnen worden.”
 

Meerwaarde van SET-up
Kennisdelen is vanaf de start een belangrijk uitgangspunt binnen SET. Sterker nog, dit staat in de officiële regeling zoals deze in de Staatscourant is opgenomen. Voor die kennisdeling is het SET-up ondersteuningsprogramma opgericht. Mieke laat weten dat: “Alle deelnemers lieten weten dat hoe SET-up voor hen een meerwaarde vertegenwoordigde. De mogelijkheid om van elkaar te leren, je netwerk te vergroten, sneller aan kennis te komen en laagdrempelig contact te kunnen leggen met organisaties die in vergelijkbare situaties zitten.”
 

Lees ook: